Archive for Nieuws

“3 Weken klachten. Dat gaat wel over. Dacht ik”.

 

Elk jaar vraagt de Patiëntvereniging Hoofd-Hals (PVHH) aandacht voor hoofd-halskanker in de zgn. Make Sense Campagne. Dit jaar is het thema: “3 Weken klachten. Dat gaat wel over. Dacht ik”.

1-voor-3 schema: symptomen

De PVHH zet zich met een werkgroep van hoofd-halschirurgen, verpleegkundigen en wetenschappers in om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan het 1-voor-3 schema dat is opgesteld door experts vanuit heel Europa.
Wanneer 1 van de volgende klachten langer dan 3 weken aanhoudt, is het nodig om een afspraak met een (huis)arts te maken:

 • zere tong
 • zweertjes in de mond die niet genezen
 • rode of witte vlekjes in de mond
 • keelpijn
 • blijvende heesheid
 • pijn of problemen bij het slikken
 • knobbel in de nek
 • verstopte neus aan één kant

 

Meer informatie:
2021 Make Sense Campagne | PVHH

Speekselkliertumoren vaker bij vrouwen

Mond-, kaak- en aangezichtschirurg en klinisch epidemioloog Matthijs Valstar doet in het Antoni van Leeuwenhoek onderzoek naar speekselkliertumoren. Deze tumoren zijn in 80% van de gevallen goedaardig. Wel kan de meest voorkomende goedaardige speekselkliertumor, het pleiomorf adenoom, zich bij een klein deel van de patiënten ontwikkelen tot een kwaadaardige variant. Epidemiologisch en nucleair geneeskundig onderzoek leidde recentelijk tot verrassende inzichten.

Hoewel speekselkliertumoren in het algemeen zeldzaam zijn, komen vooral de goedaardige, pleiomorfe, adenomen vaker voor bij vrouwen, vermoedelijk onder invloed van vrouwelijke geslachtshormonen. “Blootstelling aan oestrogeen is een bekende risicofactor voor het ontwikkelen van vooral bij vrouwen voorkomende tumoren in weefsels met hormoonreceptoren zoals borst-, eierstok- en endometrium. Die hormoonreceptoren komen ook in de speekselklieren voor”, zegt Matthijs Valstar. Uit recent onderzoek met gegevens uit de Nederlandse kankerregistratie en pathologie registratie (PALGA) van Valstar en collega’s blijkt dat vrouwen die een goedaardige of kwaadaardige speekselkliertumor hebben gehad een verhoogd risico hebben op borstkanker in vergelijking met Nederlandse vrouwen in dezelfde leeftijd. Valstar: “Het klierweefsel van de borst- en de speekselklier lijkt biologisch gezien op elkaar. Dat verklaart samen met de rol van de geslachtshormonen vermoedelijk de relatie tussen beide tumoren.”

Speekselklieren waren in 2020 groot nieuws. Valstar, Wouter Vogel (nucleair geneeskundige en radiotherapeut in het AVL) en collega’s binnen het AVL en van drie UMC’s beschreven nieuwe speekselklieren in de neuskeelholte bij de mens, met behulp van een nieuw type scan (PSMA PET/CT-scan) die speekselklierweefsel zichtbaar maakt en een nieuwe 3D-techniek. Een belangrijke ontdekking, mede omdat ze ook aantoonden dat het ontzien van deze klieren bij bestraling voor hoofd-halskanker samenhing met minder bij-effecten zoals slikklachten en een chronische droge mond met alle gevolgen van dien. Dit kan zorgen voor een betere kwaliteit van leven na de behandeling.

Heeft u last van symptomen of verdachte plekjes aan of rondom de speekselklierenMaak dan een afspraak met onze specialisten in het AVL Hoofd-Halskankercentrum. 

Afspraak Maken

Promotie Olga Hamming-Vrieze I Adaptieve radiotherapie voor hoofd-halskanker

Hoe kun je een bestralingsbehandeling zo goed mogelijk aanpassen op elke individuele patiënt? Radiotherapeut Olga Hamming-Vrieze promoveerde afgelopen vrijdag op haar onderzoek naar een verbeterde behandeling van patiënten met hoofd-halskanker. Ze onderzocht hoe je patiënten kunt selecteren voor behandeling met adaptieve bestraling.

 

Adaptieve bestraling betekent dat de bestralingsdosis voor of tijdens de behandeling (gegeven in 35 dagelijkse toedieningen in 6-7 weken tijd) aangepast wordt aan individuele kenmerken van de patiënt om enerzijds precisie te vergroten en anderzijds een betere match te creëren tussen behandeling en patiënt. De verwachting is dat individuele adaptatie van bestralingsbehandelingen de kans op tumorrespons vergroot en bijwerkingen vermindert.

Anatomische adaptieve bestraling

Bij een klein deel van de hoofd-halskanker patiënten die een bestraling ondergaan treden anatomische veranderingen op (bijvoorbeeld gewichtsverlies) die de dosisverdeling verslechteren. Radiotherapeut Olga Hamming-Vrieze toon met haar collega’s aan dat de dosisverdeling aanzienlijk kan verbeteren met adaptatie, maar dat de selectie van deze patiënten een uitdaging is. Evaluatie van anatomische veranderingen lijkt hierbij minder accuraat dan evaluatie van dosisverschillen tussen geplande en daadwerkelijk gegeven bestralingsdosissen.

Biologische adaptieve bestraling

In het tweede deel van het proefschrift worden verschillende biomarkers onderzocht om de behandeling van hoofd-halskanker te individualiseren, bijvoorbeeld biomarkers die zuurstofopname of activiteit meten in de tumor. Door verandering van biomarkers te meten tijdens de behandeling kunnen patiënten geselecteerd worden waarbij aanpassing van de behandeling noodzakelijk is, bijvoorbeeld door lokaal een hogere bestralingsdosis toe te dienen.

Praktische details van de promotie vind je op de website van de VU.

Titel proefschrift: Olga Hamming-Vrieze, Adaptive radiotherapy in head and neck cancer.

Promotoren en co-promotor: prof.dr. M. Verheij, prof.dr. C.R.N. Rasch en prof.dr.ir. J.J. Sonke.
Datum en locatie: 18 september, Vrije Universiteit Amsterdam.

Heeft u last van symptomen of verdachte plekjes aan of rondom het hoofd halsgebied? Maak dan een afspraak met onze specialisten in het AVL Hoofd-Halskankercentrum. 

Afspraak Maken

Make Sense Campagne 21 t/m 25 september

Van 21 t/m 25 september wordt voor de achtste keer de Make Sense-campagne georganiseerd. Het doel van de Make Sense-campagne, die door de EHNS wordt gehouden, is om meer bekendheid te vragen voor hoofd-halskanker en uiteindelijk de behandelingsresultaten voor patiënten met deze ziekte te verbeteren. Dit doen we door:

 • Voorlichting over ziektepreventie
 • Herkenning van signalen en symptomen van de ziekte te bevorderen
 • Vroegtijdige consultatie, diagnose en verwijzing te stimuleren

Meer informatie:
https://makesensecampaign.eu/
Link met voorlichtingsfilms: https://pvhh.nl/make-sense-campagne-2020-2/

Telefonische rookstopcoaching voor patiënten

 

De Stoppen met Roken poli in het Centrum voor Kwaliteit van Leven merkt dat er sinds de coronacrisis vaker terugval is bij het stoppen met roken onder patiënten. Om deze patiënten te helpen, houden onze speciale rookstopcoaches extra telefonische consulten.

Dat het in deze periode extra lastig is om het stoppen met roken vol te houden, en dat terugval bij het stoppen met roken zich juist nu voordoet, is begrijpelijk. Patiënten ervaren soms meer angst, stress en onzekerheid over de voortgang van hun oncologische behandeling of maken zich zorgen over hun kwetsbaarheid, juist door de oncologische behandeling. Ook kunnen eenzaamheid en verveling door de sociale isolatie of juist de toegenomen druk van dicht op elkaar leven als gezin triggers zijn om weer te gaan roken.

Stoppen met roken

Het is daarom nog belangrijker om met de rookstopcoaches een plan te maken hoe met terugval om te kunnen gaan en welke interventies hierin belangrijk zijn, want juist in deze periode is het heel verstandig om te stoppen met roken, of het stoppen vol te houden. Onze longarts Wanda de Kanter hierover: “Rokers zijn waarschijnlijk kwetsbaarder voor het coronavirus omdat roken betekent dat vingers – en mogelijk besmette sigaretten – regelmatig in contact komen met de lippen. Dat vergroot de kans op overdracht van het virus van de hand naar de mond. Rokers zijn sowieso gevoeliger voor verkoudheidsvirussen en voor het griepvirus. Daarnaast zitten in de longen bepaalde receptoren op longcellen waaraan het virus zich kan hechten. Door roken komen meer van die receptoren in de longen. Dus hoe meer receptoren er op de longen zitten, hoe makkelijker het virus waarschijnlijk binnenkomt. En dan is er nog het verhoogde risico op complicaties door ziektes als COPD, hart- en vaatziekten of neurologische schade, die zijn ontstaan als gevolg van het roken. Daardoor kan het virus ernstiger uitpakken, bijvoorbeeld doordat hartpatiënten een zwakker afweersysteem kunnen hebben waardoor het virus moeilijker bestreden kan worden.”

Hulp bij het stoppen (volhouden)

Voldoende redenen dus om nu te stoppen met roken of het stoppen vol te houden. We willen onze patiënten hierbij graag helpen. Patiënten die hulp willen bij het stoppen met roken, kunnen een telefonische afspraak maken met onze rookstopcoaches door een mail te sturen aan smr@nki.nl of hun behandelaar vragen hen door te verwijzen.

 

Uitstel Informatiemiddag Laryngectomie 30 maart

Helaas zijn we genoodzaakt door alle maatregelen rondom het coronavirus de Informatiemiddag Laryngectomie, die op 30 maart a.s. zou plaatsvinden, uit te stellen.
Zodra de nieuwe datum bekend is, wordt dit vermeld op de website.

Informatiemiddag Laryngectomie op 30 maart

U wordt van harte uitgenodigd voor een interessante en leuke bijeenkomst op maandag 30 maart a.s. van 13.30 tot ± 17.30 uur. Deze bijeenkomst wordt in samenwerking met de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS georganiseerd door de afdeling Hoofd-halsoncologie en –chirurgie van het Antoni van Leeuwenhoek.

De middag staat in het teken van het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten en zorg-professionals. Gedurende deze middag willen we u vertellen over een aantal studies die we hebben uitgevoerd en over nog lopende studies. Ook zullen ervaringen door patiënten worden verteld. Tijdens de pauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen aan onze zorgverleners. Ook kunt u een aantal stands met voor u relevante informatie bezoeken.
Het programma wordt afgesloten met een optreden van het koor Different Voices, dat bestaat uit leden die behandeld zijn voor hoofd-halskanker.
Na afloop kan onder het genot van een drankje en hapje nog worden nagepraat over deze middag.

Klik hier voor het programma en schrijf u in. Dit kan ook per mail naar kno@nki.nl; vermeld uw naam en adres en geef aan met hoeveel personen u komt.

Wij hopen u te mogen ontvangen op deze interessante middag.

Zesde Make Sense campagne

Deze week (17–21 september) wordt voor de zesde keer de Make Sense-campagne georganiseerd. Doel van deze campagne is mensen bewust maken van symptomen die op kanker in het hoofd-halsgebied kunnen wijzen. Dat is belangrijk omdat een tijdige diagnose de kans op een succesvolle en misschien minder ingrijpende behandeling flink kan vergroten. Dit jaar gaat de campagne over veranderingen in je uiterlijk die het gevolg kunnen zijn van kanker in het hoofd-halsgebied.

Meer informatie:
https://makesensecampaign.eu/
https://pvhh.nl/campagne

3D-video moet bewustzijn over hoofd-halskanker vergroten

Iemand zijn eigen gezicht teruggeven

De afdeling Gelaatsprothetiek (Shirley Bouman en René Wolterink) maakt protheses op maat voor patiënten die door een operatie bijvoorbeeld een neus, oor of oog missen.
Onlangs is door de Volkskrant en RTL Nieuws aandacht besteed aan hun werk:

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/een-net-echte-neus-oor-of-oog-hoe-patienten-hun-gezicht-weer-terugkrijgen~bd79da6c/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=VAYAsIQ7Mgs

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/video/4412486/anita-heeft-vier-neuzen-jaar-de-winterneus-wat-lichter

 

Head and Neck Cancer Symposium

The 14th International Netherlands Cancer Institute Head and Neck Symposium will take place on April 4-5, 2019.

More information can be found here.