Co-assistenten

Keuze co-schap Keel-, Neus-, Oorheelkunde

Het Antoni van Leeuwenhoek biedt de keuze co-assistent gedurende 6 weken (langer co-schap is ook mogelijk) een co-schap aan, gericht op het vergroten van het zelfstandig klinisch handelen. Om dit te bereiken wordt onder andere onder de directe begeleiding van de arts-assistent van de verpleegafdelingen 5B en 5C een drietal klinische patiënten geselecteerd, die door de co-assistent volledig klinisch vervolgd worden tijdens de gehele duur van de opname.

Van de keuze co-assistent wordt verwacht dat hij/zij de concept correspondentie verzorgt over de hem/haar toevertrouwde patiënten.

Tijdens het keuze-co-schap wordt gelegenheid geboden om retrospectief klinisch wetenschappelijk onderzoek te verrichten dat in een voordracht en/of publicatie kan resulteren.

Tijdens de week wordt van hen een geïnteresseerde houding verwacht en kunnen zij actief participeren op poli en OK.  Zie ook richtlijnen OK.

Van aanwezige co-assistenten wordt verwacht dat zij participeren in alle besprekingen van de Werkgroep Hoofd-Halstumoren AVL-AMC.  De co-assistent valt onder de dagelijkse begeleiding van de arts-assistenten van de 5e etage en wordt geacht na de OK en poli naar de afdeling te gaan.

Coordinator: dr. W.M.C. Klop
Contact: via e-mail kno@nki.nl, Marion van Zuilen, secretariaat hoofd-halsoncologie

Wekelijkse co-assistenten via het AMC

De wekelijkse co-assistenten uit het AMC kunnen zich op maandagochtend om 08.00 uur melden bij het Service Centre op de 1e etage (te bereiken via de lift/of trappenhuis aan het begin van de centrale hal). Daar ontvangen de co-assistenten een badge die na afloop van het co-schap weer ingeleverd dient te worden bij het Service Centre (tot 17.00 uur geopend).
Voor een snelle afhandeling van het administratieve regelwerk wordt de co-assistenten verzocht om onderstaande formulieren in de week voorafgaand aan het co-schap via de mail te sturen naar healthservices@nki.nl met een CC aan servicecentre@nki.nl. Graag ook een kopie van het vaccinatiepaspoort meenemen en/of insturen.
formulieren AVL

Minimale kennis: lees verder...

Maandag

08.15 – 8.30 uur
Wascursus OK, 2e verdieping. Aanmelden bij secretariaat OK, tel. 020-5122470.
Zie ook Algemene voorzorgsmaatregelen infectiepreventie
Zie ook richtlijnen OK

08.30 uur
Afhalen witte jas op begane grond, toegang naar de linnenkamer is achter in de centrale hal. Erna assisteren of toekijken op OK (arts-assistent, keuze co en fellow hebben voorrang). Melden bij secretariaat OK 2e verdieping, tel. 020 – 5122470. (Op de OK is er voor de co geen afgesloten kastje voor kostbaarheden!)

15.00 uur
Multidisciplinair overleg in de radiologiebespreekruimte Demokamer 1 in C0.241 (begane grond).

Dinsdag

08.00 – 09.00 uur
Werkgroep bespreking (zie activiteitenschema)
09.00 – 12.30 uur
Polikliniek 2, begane grond, tel. 020-5127921 (op de poli is geen afgesloten ruimte voor kostbaarheden!)
13.30 uur
Polikliniek 2

Woensdag

08.00 uur
Assisteren OK en eventueel op OBC (poli-OK). Melden bij secretariaat OK 2e verdieping, tel. 020-5122470

Donderdag

08.30 uur
Grote visite 5e etage, tel. 020-5122500
Of casusbespreking AMC
10.00 uur
Assisteren OK. Melden bij secretariaat OK 2e verdieping, tel. 020-5122470
Of 11.30 – 12.30 uur
Slikvideo’s logopedie (plaatsnemen in wachtkamer 3 bij radiologie op de begane grond)

Vrijdag

09.00 – 16.30 uur
Polikliniek 2, begane grond, tel. 020-5127921 (1 x per maand röntgenbespreking om 12.30 uur)
Maxillofaciale prothetiek
16.30 uur
Evaluatie en beoordeling aan de hand van evaluatieformulier hoofd-hals-AMC door een van de hoofd-halschirurgen. Lees de 25 facts !! Locatie: polikliniek 2, begane grond

Specialisten hoofd-halsoncologie:

Dienstdoende specialist 020 – 5122990

MWM vd Brekel, tel. 020-5122992; m.vd.brekel@nki.nl
MB Karakullukcu, tel. 020-5122558; b.karakullukcu@nki.nl
WMC Klop, tel. 020-5126256; m.klop@nki.nl
PJFM Lohuis, tel. 020-5122635; p.lohuis@nki.nl
WH Schreuder, tel. 020-5122971; p.schreuder@nki.nl
LE Smeele, tel. 020-5122516; l.smeele@nki.nl
LA van der Velden, tel. 020-5122068; l.vd.velden@nki.nl
CL Zuur, tel. 020-5126989; c.zuur@nki.nl