Co-assistenten

Weekprogramma co-assistenten

Belangrijk nieuws over coronamaatregelen

In het Antoni van Leeuwenhoek houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM wat betreft de coronamaatregelen. Dit houdt in dat co-assistenten met één of meer van de volgende klachten niet naar het ziekenhuis mogen komen:

  • verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
  • hoesten;
  • benauwdheid;
  • verhoging of koorts >38° of hoger;
  • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Wanneer een huisgenoot van de co-assistent bewezen COVID-19 heeft kan hij/zij niet naar het AVL komen. De co-assistent moet dan thuis in quarantaine tot 14 dagen na het laatste contactmoment, of -bij voortdurende blootstelling- tot 14 dagen nadat de huisgenoot 1 dag klachtenvrij is én ten minste 7 dagen na de start van de symptomen.

Keuze co-schap Keel-, Neus-, Oorheelkunde

Het Antoni van Leeuwenhoek biedt de keuze co-assistent gedurende 6 weken (langer co-schap is ook mogelijk) een co-schap aan, gericht op het vergroten van het zelfstandig klinisch handelen. Om dit te bereiken wordt onder andere onder de directe begeleiding van de arts-assistent van de verpleegafdelingen 5B en 5C een drietal klinische patiënten geselecteerd, die door de co-assistent volledig klinisch vervolgd worden tijdens de gehele duur van de opname.

Van de keuze co-assistent wordt verwacht dat hij de concept correspondentie verzorgt over de hem/haar toevertrouwde patiënten.

Tijdens het keuze-co-schap wordt gelegenheid geboden om retrospectief klinisch wetenschappelijk onderzoek te verrichten dat in een voordracht en/of publicatie kan resulteren.

Tijdens de week wordt van hen een geïnteresseerde houding verwacht en kunnen zij actief participeren op poli en OK.  Zie ook richtlijnen OK.

Op de polikliniek worden statussen van poliklinische patiënten ter bestudering overhandigd, waarna de casus gezamenlijk met de hoofd-halschirurg wordt besproken en de betreffende patiënt in het bijzijn van de co-assistent wordt onderzocht. Zo nodig wordt de co-assistent over enkele ziektekundige aspecten ondervraagd. Dit onderdeel is mede bepalend voor de beoordeling.

Van aanwezige co-assistenten wordt verwacht dat zij participeren in alle besprekingen van de Werkgroep Hoofd-Halstumoren NKI-AVL-AMC (zie overlegschema bij dinsdag). De co-assistent valt onder de dagelijkse begeleiding van de arts-assistenten van de 5e etage en wordt geacht na de OK en poli naar de afdeling te gaan.

Coordinator: dr. W.M.C. Klop
Contact: via e-mail kno@nki.nl, Marion van Zuilen, secretariaat hoofd-halsoncologie


Wekelijkse co-assistenten via het AMC

De wekelijkse co-assistenten uit het AMC melden zich op maandagochtend om 08.00 uur bij het Service Centre op de 1e etage (te bereiken via de lift/of trappenhuis aan het begin van de centrale hal). Daar ontvangen de co-assistenten een badge die na afloop van het co-schap weer ingeleverd dient te worden bij het Service Centre (tot 17.00 uur geopend).
Voor een snelle afhandeling van het administratieve regelwerk is het handig om bijgevoegde formulieren ingevuld mee te nemen. De formulieren kunnen eventueel in de week voorafgaand aan het co-schap ook al via de mail gestuurd worden naar servicecentre@nki.nl. Graag ook een kopie van de verklaring Hepatitis B, zoals bepaald door de arbodienst Amsterdam UMC, meenemen.
Formulieren AVL 

Minimale kennis

Van de co-assistent wordt verwacht dat hij/zij de volgende hoofdstukken uit het Leerboek Keel-Neus-Oorheelkunde en hoofd-halschirurgie bestudeert: Hoofdstuk 15 , Hoofdstuk 16 , Hoofdstuk 18 , Hoofdstuk 19  en Hoofdstuk 24  en de ’25 facts about HNSCC’.


Maandag

08.15 – 8.30 uur
Wascursus OK, 2e verdieping. Aanmelden bij het secretariaat, melden bij glazen loket op de 2e etage, tel. 020-5122470.
Zie ook Algemene voorzorgsmaatregelen infectiepreventie 
Zie ook richtlijnen OK
Erna assisteren of toekijken op OK (arts-assistent, keuze co en fellow hebben voorrang). Melden bij secretariaat OK 2e verdieping, tel. 020 – 5122470.
Omdat het niet wenselijk is dat van de OK gegaan wordt, graag eigen lunch meenemen.

15.00 uur
Multidisciplinair overleg in de radiologiebespreekruimte Demokamer 1 in C0.241 (begane grond).


Dinsdag

08.00 – 09.00 uur
Werkgroepbespreking, kijk van tevoren op het overlegschema welke bespreking gepland is: overlegschema
09.00 – 12.30 uur
Polikliniek Hoofd-halsoncologie, polikliniek 1, begane grond, tel. 020-5121351. Op de poli is geen afgesloten ruimte voor kostbaarheden!
Graag eerst witte jas halen bij de kledingautomaat (door de klapdeuren bij de glazen liften in het midden van de centrale hal, met de trap naar de kelder en dan naar links).
13.30 uur
Polikliniek Hoofd-halsoncologie, polikliniek 1, begane grond


Woensdag

08.00 uur
Assisteren OK. Melden bij secretariaat OK 2e verdieping, tel. 020-5122470.
Omdat het niet wenselijk is dat van de OK gegaan wordt, graag eigen lunch meenemen.


Donderdag

08.30 uur
Grote visite 5e etage, tel. 020-5122500
Na grote visite naar OK en eventueel OBC 2e etage (poli-OK). Melden bij secretariaat OK 2e verdieping, tel. 020-5122470
(Of AMC terugkomdag)


Vrijdag

09.00 – 16.30 uur
Polikliniek Hoofd-halsoncologie, polikliniek 1, begane grond, tel. 020-5121351
Maxillofaciale prothetiek
16.30 uur
Evaluatie en beoordeling aan de hand van evaluatieformulier hoofd-hals-AMC door een van de hoofd-halschirurgen (zie kopje Minimale kennis!)Locatie: Polikliniek Hoofd-halsoncologie, polikliniek 1, begane grond

DENK AAN HET INLEVEREN VAN DE WITTE JAS BIJ DE KLEDINGAUTOMAAT!


Specialisten hoofd-halsoncologie:

Dienstdoende specialist 020 – 5122990

M.W.M. van den Brekel
R. Dirven
M.B. Karakullukcu
L.H.E. Karssemakers
W.M.C. Klop
P.J.F.M. Lohuis
W.H. Schreuder
L.E. Smeele
L.A. van der Velden
C.L. Zuur