Gelaatsprothetiek

Binnen de hoofd-halsoncologie van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) neemt de afdeling gelaatsprothetiek een belangrijke plaats in. Middels protheses, gemaakt van silicone, worden hier patiënten behandeld met een defect in het gelaat, bijvoorbeeld na het verwijderen van een tumor van het oor, de oogkas, of de neus. Een gelaatsprothese wordt voor iedere patiënt individueel op maat gemaakt.

Hieronder ziet u voorbeelden van oor-, oog-, en neusprotheses.

prothesses

Hoe wordt de prothese gemaakt?

Ongeveer drie maanden na de operatie of een maand na de laatste bestraling, is het aangedane gebied voldoende genezen om de prothese te maken. Allereerst wordt er een afdruk van het defect gemaakt. Vervolgens wordt hiervan een gipsmodel gemaakt, waarop het wasmodel gemodelleerd wordt. Het wasmodel wordt bij de patiënt gepast en gecorrigeerd, tevens wordt de huidskleur zo natuurlijk mogelijk in silicone gemaakt.

Voor het vervaardigen van een prothese zijn ongeveer 5 bezoeken van ± 1 tot 1,5 uur nodig.

Bevestigen prothese

Er zijn twee manieren om de prothese op het gelaat te bevestigen.

  • medicinale lijm, die dun op de prothese wordt aangebracht.
  • bevestiging op implantaten (schroeven), die in het bot worden geschroefd en magneten die in de prothese worden bevestigd.

gelaat6

voor

gelaat7

na

gelaat8 gelaat9 gelaat10

Controles

Wanneer u een lijmprothese draagt, komt u ongeveer 2 à 3x per jaar voor controle, de kwaliteit van de prothese wordt dan beoordeeld. Indien nodig wordt er een actuele kleur gemaakt voor het vervaardigen van 1 à 2 nieuwe protheses.

Wanneer u een prothese op implantaten draagt, komt u 1x per jaar voor controle en indien nodig wordt er kleur gemaakt om een nieuwe prothese te vervaardigen.

Vergoeding

De kosten voor een gelaatsprothese worden meestal vergoed door uw zorgverzekeraar. Kijk in uw polis voor de exacte voorwaarden.

Voor uitgebreide informatie en vragen kunt u zich richten tot de afdeling gelaatsprothetiek:
Shirley Bouman
George Lieben
René Wolterink
tel.: 020 – 512 78 01 (bij voorkeur bellen tussen 8.00 en 9.00 of tussen 16.00 en 17.00 uur)
e-mail: gelaatsprothetiek@nki.nl