Leukoplakie

Leukoplakie is een witte aandoening van het slijmvlies. Chronisch irritatie, vooral door roken en alcohol, wordt beschouwd als de belangrijkste oorzaak. Soms is er geen duidelijk oorzakelijke factor aanwezig. In het algemeen geeft het geen klachten, doch er kan een branderig gevoel bestaan. Het is een afwijking die berust op genetische schade van het slijmvlies en wordt gezien als een voorstadium van kanker. Lang niet alle leukoplakieën evolueren naar kanker. Jaarlijks ontstaat in 3-5% van de patiënten met leukoplakie een kankergezwel.

Diagnose

Om de diagnose te stellen neemt de hoofd-halschirurg of kaakchirurg meestal een biopt (klein stukje weefsel voor microscopisch onderzoek). Histologisch (dysplasie), immunohistochemisch of moleculair onderzoek van dit biopt kan soms gebruikt worden om de kans op progressie naar kanker in te schatten.

Oorzaak

Omdat roken en alcoholgebruik meestal de oorzaak zijn is het belangrijk hiermee te stoppen. Soms zal de leukoplakie dan verdwijnen, doch lang niet altijd. Wel vermindert hiermee de kans dat de leukoplakie zich ontwikkelt naar een carcinoom. Soms wordt overwogen de leukoplakie operatief te verwijderen, waarbij vaak een laserapparaat (CO2 laser of PDT: fotodynamische therapie) wordt gebruikt.

Controle

In ieder geval is het nodig dat u bij een leukoplakie regelmatig wordt gecontroleerd. Dit geldt zowel voor patiënten die al behandeld zijn als voor degenen die niet behandeld zijn voor hun leukoplakie. Een enkele keer kan de leukoplakie terugkomen of er ontstaan nieuwe leukoplakieën. De controles zullen over het algemeen om de 3-12 maanden plaatsvinden.
leukoplakie