Niet-Meer-Roken polikliniek

Dat er een relatie is tussen roken en het ontstaan van kanker is al langere tijd duidelijk. Het is daarom voor iedereen van belang om te stoppen met roken. Dat is voor sommigen makkelijker gezegd dan gedaan. Hieronder leest u waarom stoppen moeilijk is en hoe u met verpleegkundige begeleiding definitief van het roken af kunt komen.

Roken leidt veelal tot een hardnekkige nicotineverslaving. Deskundigen stellen dat de verslavende kracht van het roken even sterk of zelfs sterker is dan die van alcohol of cocaïne. Stoppen leidt tot nicotine-onthouding en dat zet een ontwenningsproces in werking, waarbij lichaam en geest om nicotine gaan “vragen”. Deze verslavingscirkel kan worden doorbroken. Om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken is een gespecialiseerd begeleidingstraject essentieel.

De Niet-Meer-Roken polikliniek is in eerste instantie bedoeld voor patiënten die behandeld worden of behandeld zijn in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) voor een tumor in het hoofd-halsgebied of een longtumor. Op de Niet-Meer-Roken poli leert u leven zonder tabak, met intensieve, deskundige verpleegkundige begeleiding van één jaar, dit alles onder supervisie van de hoofd-halschirurg of longarts.

Het doel van de poli is u gedurende een jaar lang individueel te adviseren en te begeleiden bij het stoppen met roken. De nadruk ligt op gewoonteverandering, naast zo nodig nicotinevervangende ondersteuning. Uw vroegere stopervaringen worden ook benut in het begeleidingstraject.

U kunt via uw hoofd-halschirurg of longarts een afspraak maken, u krijgt dan een vragenlijst mee, die u voor de eerste afspraak moet invullen. De duur van het eerste gesprek is 45 minuten waarin het plan van aanpak aan de hand van de vragenlijst wordt besproken. De eerste maand zult u wekelijks een gesprek hebben, daarna één keer per maand of één keer per twee maanden. Deze vervolggesprekken kunnen telefonisch of poliklinisch plaatsvinden. De telefonische gesprekken zullen ongeveer 10 minuten duren. De poliklinische gesprekken duren 20 minuten. In de vervolggesprekken komt aan bod of u lichamelijke problemen heeft door het stoppen en ook zullen de risicosituaties worden besproken, waarin het voor u moeilijk is om niet te roken. Aan het eind van het jaar krijgt u een eindgesprek. Hierin zal het afgelopen jaar met u worden geëvalueerd en krijgt u adviezen mee voor de toekomst.

De Niet-Meer-Roken polikliniek bevindt zich op de polikliniek, balie 2. Telefonisch bereikbaar onder de volgende nummers :

  • polikliniek balie 2 : 020 – 512 79 21;
  • Niet-Meer-Roken verpleegkundige : 020 – 512 25 12.

Test uw kans op kanker door roken