Onderzoek onder narcose

Inleiding

U krijgt binnenkort een onderzoek onder narcose voor de tumor in uw mond- of keelholte. Het doel ervan is om een beter zicht te krijgen in de uitbreiding van de tumor en het uitsluiten van 2e tumoren. Ook kan hiermee inzicht verkregen worden over de oorzaak van uw klachten of ter controle na de behandeling. Dit kan door middel van alleen kijken, laseren of het wegnemen van stukjes weefsel (biopten).

Opname

U wordt een dag voor het onderzoek onder narcose opgenomen. Op deze dag kunt u zich melden bij de receptie van het ziekenhuis. Een gastvrouw zal u vervolgens naar de afdeling brengen. Dat kan de 5e etage zijn of de dagbehandeling op de 1e etage. Op de afdeling kunt u plaatsnemen in de pantry. De verpleegkundige haalt u vervolgens op en brengt u naar uw kamer.

De verpleegkundige voert een opnamegesprek met u. De verpleegkundige blijft uw eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Gedurende uw verblijf coördineert hij/zij de zorg die u behoeft en biedt u begeleiding en ondersteuning.

De zaalarts verricht lichamelijk onderzoek en stelt zich op de hoogte van uw huidige gezondheidstoestand. De zaalarts, onder supervisie van de specialist, is verantwoordelijk voor het medische beleid.

De anesthesist is de arts die u de narcose geeft. Hij/zij vertelt u hoe laat u geopereerd wordt en vanaf hoe laat u niet meer mag eten of drinken. Tevens bespreekt hij met u welke medicijnen u voor de operatie mag/moet innemen en welke premedicatie (rustgevende medicijnen) u de avond en de ochtend voor het onderzoek mag innemen.

Dag van de operatie

Op de dag van de operatie kunt u zich gewoon douchen of wassen. U krijgt speciale operatiekleding van het ziekenhuis en uw bed wordt opgemaakt. Als u dit met de anesthesist heeft afgesproken krijgt u ’s morgens een tablet, zodat u zich beter kunt ontspannen. U wordt door een verpleegkundige naar de operatieafdeling gebracht.
De hoofd-halschirurg of kaakchirurg zal, terwijl u onder narcose bent, in de mond en keelholte kijken en soms neemt hij kleine stukjes weefsel weg voor onderzoek.

Na de operatie gaat u via de uitslaapkamer terug naar de (dag)afdeling.

Verloop

Soms mag u niet praten na het onderzoek, bv. als er biopten zijn afgenomen op of naast de stembanden. De hoofd-halschirurg of de verpleegkundige kan u vertellen of dit bij u het geval is.
U heeft na de operatie een infuus, deze zal worden verwijderd als u voldoende drinkt.
U kunt (keel)pijn hebben na het onderzoek en als er weefsel is weggenomen kan het soms iets bloeden.
De hoofd-halschirurg/kaakchirurg komt aan het eind van de middag bij u langs om de resultaten van het onderzoek en het verder beleid te bespreken.

Ontslag

Afhankelijk van de tijd van het onderzoek en hoe u zich voelt kunt u in de loop van de middag of de volgende ochtend met ontslag. U krijgt een afspraak mee voor de poli hoofd-halsoncologie en eventueel voor de verpleegkundige poli (HHV).

Telefoonnummers:

5e etage: 020-5122500
Afsprakenbureau: 020-5122333
Polikliniek: 020-5127921
Verpleegkundige hoofd-halspoli: 020-5127819
(dagelijks telefonisch spreekuur op werkdagen van 10.00 tot 10.30 uur en van 13.30 tot 14.00 uur)
Dienst Begeleiding en Ondersteuning: 020-5122650

Tenslotte

Het is niet mogelijk om op deze voorlichtingspagina alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel niet contact op te nemen met uw arts/verpleegkundige en om nadere uitleg te vragen. Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.