Promotie Merijn Eskes

Gepersonaliseerde computermodellen kunnen de keuze voor de verschillende behandelingen bij hoofd-halskanker objectief vaststellen met inachtneming van de functionele gevolgen op spraak, slikken en kauwen. Eén van de belangrijke pijlers om deze modellen te personaliseren is het toevoegen van de patiënt-specifieke aansturing van de spieren om tot een functionele beweging te komen. Dit is het thema van het promotieonderzoek van technisch geneeskundige Merijn Eskes.

Wanneer er verwacht wordt dat operatief verwijderen van tumoren in het hoofdhalsgebied te grote gevolgen zal hebben kan besloten worden om uit te wijken naar alternatieve orgaansparende behandelingen. Deze beslissing is uiterst subjectief en hangt af van de persoonlijke ervaring van het behandelteam. Binnen het virtuele therapie project, een samenwerking tussen de Universiteit Twente (het MIRA instituut) en het Antoni van Leeuwenhoek, is men bezig deze keuze objectief en gemakkelijker te maken. Zij ontwikkelen patiënt-specifieke digitale dubbelgangers, waarop zij verschillende virtuele behandelingen willen uitvoeren om de patiënt-specifieke gevolgen hiervan in kaart te kunnen brengen.

Eén van de belangrijkere onderdelen om deze modellen te personaliseren zijn de activatiepatronen van spieren. De belangrijke functies in het hoofdhalsgebied hebben allen te maken met bewegingen en krachten, waarvan samentrekkende spieren de bron zijn. Oppervlakte-elektromyografie is een patiëntvriendelijke techniek waarmee de activiteit van verschillende gezichtsspieren gemeten kan worden. De gemeten spieractiviteit kan dan gebruikt worden in zogenaamde biomechanische modellen waarmee natuurgetrouwe bewegingssimulaties van bijv. gezichtsuitdrukkingen gemaakt kunnen worden. Met behulp van voorwaarts en achterwaarts modelleren kunnen de gevolgen wat betreft spieren en aansturing als ook mogelijke compensatoire activatiestrategieën in beeld worden gebracht.

Merijn Eskes heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in deze techniek en de toepassing van gemeten spiersignalen binnen biomechanische modellen van het gezicht. Hij zal de inhoud van zijn proefschrift presenteren en verdedigen op woensdag 13 december 2017, alwaar hij promoveert aan de Universiteit Twente.