Hoofd-halsoncologie

In het Hoofd Hals Centrum AVL worden patiënten behandeld, jonge artsen en specialisten opgeleid en wordt onderzoek (research) gedaan op het gebied van de hoofd-halsoncologie.

Opleiding

In het Hoofd Hals Centrum AVL worden arts-assistenten uit verschillende klinieken, vanuit de KNO en de Mondziekten-Kaakchirurgie deels opgeleid tot medisch specialist. Tevens zijn er arts-assistenten en keuze-coassistenten op de afdeling werkzaam. Ook worden binnen dee afdeling Nederlandse en buitenlandse KNO-artsen, kaakchirurgen en chirurgen die zich verder willen bekwamen binnen de hoofd-halsoncologie opgeleid (zie fellowship). Operaties worden altijd onder leiding van ervaren specialisten uitgevoerd.

Voor afgestudeerde artsen met interesse in de keel-, neus- en oorheelkunde en chirurgische hoofd-halsoncologie bestaat de mogelijkheid een assistentschap te verrichten waarbij naast het zaalwerk ook geassisteerd kan worden bij operaties. Voor studenten geneeskunde en biologie zijn er frequent wetenschappelijke onderzoeken, keuze-coschappen en stagemogelijkheden.

Onderzoek

Het Nederlands Kanker Instituut is het enige onafhankelijke categorale kankercentrum en grootste onderzoeksinstituut naar kanker in Nederland en heeft wereldfaam als oncologisch onderzoeksinstituut. Er zijn zeer nauwe betrekkingen met KWF Kankerbestrijding. Ook voor de klinische afdelingen is wetenschappelijk onderzoek een belangrijk onderdeel. De accenten liggen op het gebied van de revalidatie na grote ingrepen zoals laryngectomieën, nieuwe behandelingsvormen zoals Radplat en PDT en basaal onderzoek naar voorspellende factoren en modellen voor kanker.

Om het kankeronderzoek in Nederland en het NKI-AVL te ondersteunen kunt u uw bijdrage direct aan KWF Kankerbestrijding overmaken. Ook kunt u contact opnemen met uw behandelend specialist of contact opnemen met de afdeling Fondsenwerving, telefoon 020-512 28 56, e-mail: fondsenwerving@nki.nl.

Hoofd-halsoncologie in Nederland

Hoofd-halsoncologie is in Nederland georganiseerd via de NWHHT (Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren, DHNS: Dutch Head and Neck Society). Deze organisatie staat via visitaties en kwaliteitscontrole borg voor een up-to-date en deskundige behandeling in de erkende centra. Belangrijke criteria hiervoor betreffen een nauwe samenwerking tussen de verschillende afdelingen met deskundige specialisten en voldoende patiënten om de deskundigheid te onderhouden. De enige erkende centra in Nederland zijn de academische ziekenhuizen en het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Deze concentratie van zorg is noodzakelijk omdat tumoren van het hoofd-halsgebied zeldzaam zijn (“slechts” 2700 per jaar in Nederland) en hierdoor onvoldoende kennis en ervaring in andere ziekenhuizen kan worden verkregen.

Behoudens kwaliteitsbewaking verricht en stimuleert de NWHHT wetenschappelijk onderzoek, organiseert symposia en stelt behandelrichtlijnen op. De organisatie is multidisciplinair met vertegenwoordiging van hoofd-halschirurgie, kaakchirurgie, radiotherapie, medische oncologie en plastische chirurgie.