Revalidatieprogramma voor hoofd-halskankerpatiënten

In 2010 heeft het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) in Amsterdam in nauwe samenwerking met revalidatieartsen van Reade (centrum voor reumatologie en revalidatie te Amsterdam) een geïntegreerd revalidatieprogramma voor patiënten met hoofd-halskanker ontwikkeld. Dit programma is erkend als multidisciplinair revalidatieprogramma, wat betekent dat het binnen het basispakket van de ziektekostenverzekering valt en de kosten vergoed worden.

Afhankelijk van de aard van de aandoening en/of de daarvoor geplande behandeling kan het programma zowel vóór, tijdens als na de medische behandeling starten. Dit programma is erop gericht om de gevolgen van een behandeling voor het dagelijks functioneren te beperken en te zorgen voor een betere kwaliteit van leven. Elk lid van het multidisciplinaire team heeft met haar/zijn expertise en op basis van wetenschappelijk onderzoek verschillende behandelmodules opgesteld. Dit multidisciplinaire team van specialisten zal zorgdragen voor een professionele begeleiding tijdens de revalidatie. De duur, samenstelling en frequentie van het revalidatieprogramma is afhankelijk van de gestelde doelen.

Criteria

Er zijn een aantal criteria waaraan u moet voldoen om het programma te kunnen volgen. Uw arts zal u zo nodig verwijzen, maar u kunt aan uw arts of verpleegkundige ook zelf om een verwijzing vragen. U kunt zich ook zelf aanmelden via het secretariaat van de afdeling Hoofd-Hals Oncologie en Chirurgie in het AVL, via telefoonnummer 020 – 512 29 95.

Nadat u zich heeft aangemeld, zal onze verpleegkundig specialist revalidatie Ellen Passchier, u benaderen om uw persoonlijk situatie en revalidatiebehoeften in kaart te brengen. Daarna zal dan zo nodig een afspraak met de revalidatiearts en/of hoofd-halschirurg/oncoloog gemaakt worden, waarbij uw persoonlijke revalidatieprogramma zal worden samengesteld en gestart.

Het multidisciplinaire HHR team:

  • Case manager
  • Diëtetiek
  • Ergotherapie
  • Fysiotherapie
  • Hoofd-halschirurg
  • Logopedie
  • Maatschappelijk werk
  • Psychosociale ondersteuning
  • Radiotherapie
  • Revalidatiegeneeskunde
Content for `one`
Content for `two`
Content for `three`