Poli

 • Nieuwe patiënten: anamnese, hoofd-hals-onderzoek, klinische foto’s, flexibele naso-pharyngo-laryngoscopieën, stroboscopieën, statussen, voorstel TNM stadiëring, ACE-27 , aanvullende diagnostiek en behandeling formuleren.
 • Patiënt bespreken met zo veel mogelijk stafleden en zo nodig een radiotherapeut.
 • Aanvullend onderzoek, ICC’s en zo nodig biopten nemen en evt. opname regelen
  • Dit gebeurt vrijwel volledig digitaal
  • X-thorax standaard bij alle oncologische patiënten, ook preoperatief
 • Controleer of patiënten geïncludeerd kunnen worden in een lopende trial. Hieronder paar lopende trials per april 2010. Check via intranet of HiX ‘Trion’ voor de actuele trials en zorgpaden.
 • Wanneer er tijd over is controlepatiënten zien.
 • Van alle nieuwe patiënten wordt direct na de poli een brief gedicteerd aan verwijzer en huisarts.
 • Alle nieuwe en opgenomen patiënten worden op maandagmiddag om 15.00 uur besproken in het multidisciplinaire overleg, zie onder.
 • Het is van belang je patiënten ‘te volgen’ in HiX, check of daadwerkelijk al je voorgenomen diagnostiek/afspraken zijn gemaakt en binnen acceptabele termijn gebeuren. Zie onder, bij HiX, what’s new voor aanvrager.
 • KPB’s: in de archiefkast op de flexplek ligt een webcam, die gebruikt kan worden voor het opnemen van patiëntcontacten (na mondelinge goedkeuring door patiënt). Zie handleiding (ligt bij de webcam). Voor meer info omtrent KPB’s zie verder.
 • zie ook 10-geboden AGIO

OK

 • Assisteren bij OK’s (voorbereiden!: dossier, anatomie, benaderingswijzen….).
 • Specifieke praktische leerdoelen: onderzoek onder narcose (OON), MLS, tracheotomieën, tandextracties, hoofd-halsanatomie.
 • Denk ook aan je OSATS (tracheotomie, OON, instellen laryngoscoop).

Besprekingen

 • Er is een halfjaarlijks schema met vaste verplichte besprekingen.
 • Als de OK planning het toestaat: algemene overdracht (dagelijks 08.00 uur in vergaderzaal) en (in overleg) de grote visite op donderdagochtend.
 • Voordracht Capitum electum tijdens de consensusvergadering (tegen einde van de stage).

Maandagmiddag bespreking (=MDO HHC), start 16.00 uur, radiologie demoruimte, begane grond

 • =HEILIG. AgioKNO wordt daar verwacht om NPs te presenteren. Gaat vóór OK!
 • De AgioKNO is verantwoordelijk voor het aanleveren van de patiënten bij de MDO HHC bespreking (HiX, kopje EPD MDO) en zit tijdens de bespreking bij de ANIOS, bij de computerschermen.
 • Om te selecteren welke patiënten tijdens de MDO HHC besproken zullen worden, vindt in principe op de vrijdagochtend (tussen 8 en 9 uur), voorafgaand aan MDO HHC, een overleg plaats tussen dienstdoende HH chirurg (“A-dienst”) en de AgioKNO. Dan wordt via HiX de lijst van te bespreken patiënten bekeken en zo nodig aangepast. De bedoeling van het MDO HHC is namelijk patiënten te bespreken van wie de radiologie en/of pathologie bekend zijn, zodat multidisciplinair de voorgestelde therapie nog eens tegen het licht kan worden gehouden.
 • Individuele nieuwe patiënten dienen tijdens de poli (dinsdag en vrijdag) door de arts die de NP gezien heeft, aangemeld te worden voor deze bespreking in HiX.
 • Gaat als volgt: klik patiënt aan, => EPD MDO => besprekingen => invoer => MDO HHC.
 • Tijdens het MDO HHC notuleert de AgioKNO wie er bij MDO HHC aanwezig zijn.
 • Direct ná het MDO HHC voert de AgioKNO de conclusies n.a.v. de bespreking in HiX in met daarbij wie er aanwezig waren bij bespreking.
 • Zo nodig ook in EPD wijzigingen noteren!

Provoxcursus

 • Deelname in overleg met het secretariaat.
 • De AgioKNO assisteert bij de kadaverdissectie (het instrumentarium klaarleggen incl. hechtmateriaal,  handschoenen, mondkapjes, afdekdoeken). Het kadaver wordt geleverd door de afdeling anatomie van het AMC en de dissectie vindt plaats in het mortuarium van het AVL. Kadaver klaarleggen op snijtafel, afdekken als voor TLE. Na afloop opruimen, instrumentarium schoonmaken e.d.

Substages

 • Radiotherapie: 2 dagen, organiseren i.o.m. dr. Navran.
 • Medische oncologie: organiseren i.o.m. dr. De Boer.

T.a.v. de voortgang

 • Hou een lijst met verrichtingen bij met naam, datum, statusnummer, diagnose en ingreep. Het is handig de lijst onder te verdelen in bijgewoonde OK’s en tracheotomieën, OON, MLS en tandextracties met een notitie over welke verrichtingen zelfstandig (onder toezicht) zijn gedaan. Denk ook om het laten invullen van OSATS.

T.a.v. de continuïteit

 • Regel tijdig dat de overdracht voor de volgende AgioKNO up to date is, zorg dat deze opvolger een dagdeel langs komt voor kennismaken, rondleiding en toelichting op de overdracht.
 • Bij afwezigheid: draag taken (OK, poli, maandagmiddagbespreking) over aan de fellow, andere assistenten (AGNIO) en/of de oudste co-assistent.

Doelstellingen

 • Aan begin van stage leerdoelen gesprek met Dr. Klop.
 • Ervaring opdoen met diagnostiek en behandeling van patiënten met oncologische aandoeningen in het hoofd-halsgebied.
 • Georganiseerd leren (samen)werken om een zware werkdruk aan te kunnen.
 • Patiënten presenteren voor collegae, indien buitenlandse gasten aanwezig ook in het Engels.
 • Vaardigheden: palpatie van de hals, tracheotomie, onderzoek onder narcose, microlaryngoscopie, assisteren op OK, flexibele nasopharyngolaryngoscopie, stroboscopie, stemprothesewissel.
 • Leren omgaan met “slecht nieuws” gesprekken en begeleiden van oncologische patiënten.

Praktische zaken

Secretariaat

 • Marion en Henny (kamer U1.23 op de eerste etage in het U-gebouw). Een van hen zorgt voor registratie bij de personeelsafdeling van het AVL en vraagt de badges aan.

Badges

 • In het AVL worden twee badges gebruikt, een groene AVL identificatiebadge en een witte met chip die deuren opent en waarmee betaald wordt in het restaurant. Zelf opladen, dat kan met een pinpas via een automaat in het restaurant. Je kunt de badges halen bij het Service Centre op de 1e verdieping.

Parkeren

 • Als je met de auto wilt komen en “op het terrein” wilt parkeren moet je ook een parkeerkaart halen bij het Service Centre.

Fietsenstalling

 • Ook de deur van de fietsenstalling gaat open met de witte pas.

Werkplek

 • Flexplek op de eerste etage in het U-gebouw. Kostbaarheden kunnen worden opgeborgen in afsluitbaar ladekastje of in locker op de gang.

Mail

 • Naast de amc-mail heb je deze 4 maanden ook AVL Mail, via het outlook-Web Access onder favorieten. Het secretariaat regelt een account, bij het Service Centre krijg je een zgn. accountboekje met inlognaam en wachtwoord en informatie over computer en printer e.d.
 • Check je mail geregeld. Alle relevante besprekingen worden aangekondigd via de mail, voorzien van een lijst van de te bespreken patiënten.

Pubmed

 • Als je via intranet > organisatie > centrale kankerbibliotheek > Pubmed opstart kun je beschikken over de AVL-links (net zoals de UvA-link). Een helder gekleurd icoontje betekent dat je de full text online kan halen, een donker gekleurd tekentje dat je het op kunt vragen bij de bibliotheek.

Restaurant

 • Betalen met de zelf op te laden witte badge.

Vakantie/cursussen/vrij nemen:

 • Je mag in totaal 12 dagen afwezig zijn.
 • In overleg met dr. Klop

Werkplekken

Flexplek

 • Zie boven.

Poli

 • Begane grond, Polikliniek 1.
 • Vaste polidagen zijn dinsdag en vrijdag.

Afdeling

 • 5e etage, meestal vleugel B of C.
 • Zaalwerk wordt gedaan door de Agnio’s.
 • In principe zijn de dossiers van OK-patiënten de dag van tevoren te vinden op de artsenkamer (vanaf de trap rechtsaf, kruispunt recht oversteken, na de balie aan je rechterhand is de artsenkamer, ook rechts. De (groene) dossiers van de OK-patiënten staan als je binnenkomt in de eerste boekenkast aan je linkerhand. Gebruik deze om de OK’s van de volgende dag voor te bereiden. Daarnaast kun je een groot deel van de patiëntvoorbereiding doen vanuit ‘HiX’, door de laatste brieven, de radiologie-uitslagen en de PA-uitslagen te checken.
 • Tegenover de artsenkamer is een personeelskoffiekamer, waar ook de papieren visite wordt gedaan. Op donderdagochtend is er grote visite, in overleg met de operateur kan je hier (soms) aan deel nemen.

OK + kluisje

 • Op de 2e etage, vanaf de trap rechts is de balie (glazen schuiframen). Hier kan je je de eerste dag melden.
 • Kleedkamers zijn op 3e etage.
 • Dameskleedkamer: kluisje 52 is van Agio KNO.
 • Herenkleedkamer: 1e kluisje

Verkoever en IC

 • Achter de OBC balie rechtdoor in de korte gang bevindt zich halverwege links de deur naar de verkoever, en aan het einde van de gang de IC.

OBC

 • Het Onderzoek- en Behandel Centrum bevindt zich ook op de tweede, als het ware tegenover de OK, achter de OBC balie de rechtergang.
 • Op woensdag, donderdag en vrijdag is er een OBC programma,voor kleine ingrepen die in een dagsetting kunnen worden verricht, vergelijk de POK in het AMC. De AgioKNO komt hier maar weinig.

Dagbehandeling

 • Op de eerste etage onder de OK. Ook daar komt de AgioKNO maar heel incidenteel.

Werkwijze

Poli

 • De AgioKNO (en de fellow) zien de nieuwe patiënten en, als er tijd over is, ook controles.
 • DBC openen!
 • Er is een aparte nieuwe-patiëntenlijst. Zet daarop dat je een patiënt hebt gezien (krul). Deze lijst is ook erg handig voor het dicteren van de brieven en de maandagmiddagbespreking.
 • Nadat de patiënt door de AgioKNO is gezien, wordt deze direct besproken met staf en eventueel radiotherapeut.
 • Aanvullend onderzoek (radiologie, PA, en evt. revisies) aanvragen in HiX.
 • Zo mogelijk van toepassing zijnde trial documenten afdrukken en aan patiënt geven ter tekening informed consent (kopje “Trion” in HiX, zoeken op head and neck).
 • Veel van het daarop volgende plan moet verder in gang worden gezet door de doktersassistenten door middel van het werklijstje waarop alles moet worden opgeschreven wat moet worden afgesproken.
 • Verrichtingen invullen op het ervoor bestemde formulier en afgeven aan doktersassistente.
 • De patiënt naar de doktersassistente brengen, zij regelt vervolgens alle afspraken.

EPD

 • Volledig invullen (ook tractusanamnese), veel tekenen, ook negatieve bevindingen goed op schrijven (“geen klieren palpabel”).
 • Alle laesies waarbij dat mogelijk is op de (polaroid) foto zetten.
 • Na bespreking het definitieve plan invullen en noteren met wie dit besproken is.

HiX en PACS

 • Alle patiëntgegevens, lab-, PA-uitslagen, radiologieonderzoeken zijn te vinden in HiX. Je inlogcode is je personeelsnummer, die je krijgt op het moment dat je je badge ophaalt.
 • Radiologiebeelden zijn meestal in te zien rechtstreeks via HiX EZIS, maar in een enkel geval moet je inloggen in het PACS web;
  • Open PACS web (bureaublad of menu start)
  • Klik op WX client
  • Login via eigen inlognaam en wachtwoord.

T.a.v HiX

 • Elke eerste dinsdag van de maand is er een zgn. EPD-training, elke nieuwe medewerker die met HiX werkt, dient deze training te volgen. Het secretariaat meldt de AgioKNO hiervoor aan.
 • Code NP-spreekuur: HHN of HHN2.
 • ‘What’s new voor aanvrager’ : hierin staan alle nieuwe uitslagen van patiënten die jij hebt gezien. Met deze functie kan je dus als het ware je patiënten volgen. Kijk hier regelmatig op, anticipeer als er uitslagen afwijken of nader onderzoek behoeven.
 • Ass dicteren: hierin komen je gedicteerde brieven. Deze worden na accorderen doorgestuurd naar de medeondertekenaar (artsencode is lettercombinatie van voor- en achternaam).
 • Vervolgen patiënten in HiX. De AIOS is verantwoordelijk dat diagnostiek < 1 maand rond is en starten met behandeling.
 • EPD MDO: hier kun je de geselecteerde patiënt aanmelden voor een bepaalde bespreking (schildklier, PA, radiologie, etc.).

Richtlijnen

 • De richtlijnen voor behandeling en diagnostiek zijn heilig, ze vormen de basis van de efficiëntie van het AVL.
 • Ze zijn te vinden via de website: www.hoofdhalskanker.info.
 • Onmisbaar op de poli bij het snel en juist stadiëren van een tumor, het bepalen van het te volgen diagnostische en therapeutische beleid en bij het bij controlepatiënten bepalen wanneer ze voor de volgende controle weer terug moeten komen.

Flexibele scoop

 • Na gebruik in bak “vuile scopen”: worden regelmatig gewassen. Schone scopen liggen in de bak: “schone scoop”.
 • Starre neusendoscopen ook via zelfde systeem laten wassen.

Stroboscoop

 • Met flexibele scoop en microfoontje op Xion scoop. Zet lichtbron flex scoop op strobo.

Sneldiagnostiek

 • Voor patiënten waar extra spoed geïndiceerd is, bestaat is er een sneldiagnostiek module in HiX. Dit zorgt dat patiënten op alles voorrang krijgen, de complete diagnostiek kan zo binnen een paar dagen rond zijn.
 • Noteer personalia en belangrijkste anamnestische en diagnostische gegevens van de patiënt en het plan in verband met de maandagmiddagbespreking.

Brieven dicteren

 • Over alle nieuwe patiënten wordt zo snel mogelijk een brief geschreven naar verwijzer met een afschrift aan huisarts en evt. andere behandelaars. Specialisten hier in huis krijgen geen kopie.
 • Bij het dicteren altijd naast je eigen naam, dicteerdatum en patiëntengegevens ook de datum van het polibezoek, geadresseerden en de naam van de medeondertekenaar inspreken.
 • Gedicteerde bandjes naar de typekamer (begane grond Polikliniek 2, kamernr. A0.023) of naar Marion en Henny (U1.23).
 • Als je brief getypt is kun je deze terugvinden in het HiX onder de knop; ‘Document: documenten Ass.dicteerder’. Je krijgt een dicteercode van Marion of Henny. Je kunt wijzigingen doorvoeren in je brief. Het is echter niet mogelijk om de geadresseerde of mede-ondertekenaar te wijzigen. Als je je brief hebt goedgekeurd moet je hem op ‘te verwerken’ zetten, zodat hij naar de mede-ondertekenaar gestuurd kan worden.
Content for `one`
Content for `two`
Content for `three`