Werkplek polikliniek

 1. Je werkt op de poli in kamer 3. Als er 4 stafleden poli doen dan werk je in de 5e kamer in 2e gang, aangezien de omloopsnelheid bij stafleden groter is.
 2. Nieuwe patiënten zien, uitleggen wat je functie is en dat straks supervisors meekijken. Een tweede consult wordt gepland bij staflid.

Het dossier en afspraken voor patiënt

 1. Goede statusvoering: anamnese, voorgeschiedenis, medicatie, tekening, ASA klasse, ACE-27 , ook sociale anamnese (o.a. beroep), roken alcohol, namen supervisors, duidelijke vraagstelling voor MDO noteren na overleg supervisor.
 2. Kijk op triallijst of patiënt mee kan doen met experimenteel onderzoek.
 3. Bij chemoradiatie: altijd ook consult HHV.
 4. Bij labbepaling: ook DNA hoofd-hals aanvragen. Alleen dan wordt er DNA opgeslagen en wordt routine lab uitgevoerd.
 5. Patiënten formulier meegeven en laten tekenen voor weefselafname t.b.v. research.
 6. Zorg ervoor dat de sneldiagnostiekplekken van de dinsdag en vrijdag gevuld worden! Zeer belangrijk.

Bij opname

 1. Bij opname: opname formulier in HiX geheel(!) invullen (denk om OK duur, Surpass, etc.), en formulier met behandelbeperking invullen. Overleg over het stoppen van bloedverdunners met een staflid en/of anesthesist. Bij een medische voorgeschiedenis die van belang kan zijn, moet correspondentie hierover opgevraagd worden!

MDO aanmelden

 1. Patiënten via HiX aanmelden voor MDO HCC. Duidelijke vraagstelling voor radioloog. Aldus MDO voorbereiden op vrijdag.

Brieven en HiX

 1. Brieven schrijven van NP’en nadat aanvullend onderzoek bekend is (behalve OON). Verwijzers zijn van het grootste belang voor het AVL. Vul verwijzer(s) en andere betrokken specialisten in op voorblad (en vermeld ze bij het dicteren). De correspondentie dient secuur te zijn opgesteld en gecontroleerd door de assistent. Voorbeeld: Meier, dermatoloog, Diakonessenhuis Utrecht.
 2. Zorgtraject in HiX invullen. DBC, vermoedelijke diagnose, maar ook ambulante verrichtingen die je doet zoals biopten, laryngoscopie en oesofagoscopie.

En verder……

 1. Minimaal gedurende 6 weken na vertrek voorganger zijn of haar uitslagen en brieven checken in HiX.
Content for `one`
Content for `two`
Content for `three`