Differentiatie Hoofd-Hals Oncologie AGIO

Programma differentiatie (half)jaar HHC AVL

Kernpunten

 1. Poliklinische patiëntenzorg
 2. Diagnostiek
 3. Besluitvorming m.b.t. behandeling
 4. Introductie operatiepalet HHC
 5. Klinische en perioperatieve zorg

Tijdsduur: 26 weken

Inleiding

Het differentiatiejaar HHC binnen de opleiding tot KNO-arts is een uitbreiding van de eerdere stage HHC en heeft als belangrijkste doel om een verdere verdieping te realiseren in de diagnostiek en  behandeling van hoofd-halstumoren vanuit multidisciplinair oogpunt. Hierbij staan de diagnostiek en besluitvorming op de voorgrond, evenals de (poli)klinische patiëntenzorg. Hoewel er ook aandacht zal worden besteed aan het verwerven van nieuwe operatieve vaardigheden, staan deze vaardigheden gedurende de stage met name in het teken van de diagnostiek, vergroten van de hoofd-halsanatomische kennis en niet zozeer van het therapeutisch handelen. Daar de differentiatieperiode nog een betrekkelijke noviteit is, zal er frequent moeten worden geëvalueerd of de verwachtingen van aios en staf nog overeenkomen.

Poli

 • Nieuwe patiënten zien afwisselend met aios en fellow.
 • Poliklinische spoedpatiënten zien.
 • Poliklinische controles van eigen patiënten.
 • Uitgebreid fiber en stroboscopieën en documenteren daarvan.
 • Opzetten en onderhouden van een digitaal fotoarchief t.b.v. presentaties en/of research.
 • Bespreken nieuwe patiënten op maandagmiddagbespreking.

Kliniek

 • Zaalarts gedurende 6 aaneengesloten weken in nauwe samenwerking met 1 anios.
 • Kleine verrichtingen/canuleproblematiek begeleiden en superviseren op de afdeling.

OBC

Op twee vaste dagen per maand onder supervisie van staflid poliklinische ingrepen uitvoeren, m.n. excisie huidmaligniteiten en hun reconstructies.

Substages (schema voor 3 weken)

 • PA stage
 • RT stage
 • Radiologie stage/nucleaire geneeskunde
 • Medische oncologiestage
 • Logopedie
 • Wondverpleegkundige
 • Diëtiste
 • HHV

OK

OON

Huidincisies voor nekdissectie
Level Ia
Level Ib met identificatie n. lingualis en n. hypoglossus en ductus glandula submandibularis

 • Identificatie m SCM, m digastricus
 • Identificatie nXI bij trapezius
 • Identificatie vaatzenuwstreng
 • SSG
 • Laterale/mediane halscyste
 • Glandula submandibularis

Kennisnemen van nieuwe technieken, zoals PDT, robotchirurgie en sentinel node procedures.
Voorbereiden (Lore & Medina) ablatieve operaties.
Assisteren ablatieve en reconstructieve chirugie en verslaglegging hiervan.
Kennisnemen van (flexibele) intubatietechnieken.

Cursus

 • AVL-obductieruimte: 2x dissectie (MRND, commandobenadering, parotidectomie, PM-lap) met staflid op corpus (overblijfsel Provoxcursus)
 • Boerhaave cursus Leiden
 • Internationaal symposium
 • GPRA

Onderwijs

Verpleegkundigen 5e en/of ANIOS

Research

Poster van case of retrospectief statusonderzoek

Voordacht

Tijdens consensusbespreking

Afronding differentiatie

Verslaglegging m.b.t. stages en eigen operatieve verrichtingen

Content for `one`
Content for `two`
Content for `three`