Dysfagie

Wat is Dysfagie?

Dysfagie is een verzamelnaam voor slikklachten of slikproblemen. Deze zijn het  gevolg van afwijkingen in de anatomie van belangrijke structuren in het slikproces of afwijkingen in de beweging van deze structuren. Dysfagie kan het gevolg zijn van een hele reeks van aandoeningen. Tekenen van dysfagie zijn onder andere verslikken, hoesten en kokhalzen. Dysfagie is een veel voorkomend probleem in de oudere bevolking. Geschat wordt dat ongeveer 6 procent van de bevolking lijdt aan dysfagie. Bij ouderen lijdt circa 23 procent aan dysfagie. Dit stijgt tot boven de 50 procent in het geval van ernstige aandoeningen (zoals keelkanker of een beroerte). Dysfagie vormt een belangrijke risicofactor voor problemen als ondervoeding, uitdroging, longontsteking en overlijden.

Klik hier voor de link naar de richtlijn Orofaryngeale dysfagie op de website Richtlijnendatabase.nl.
Voor link naar de pdf-file klik hier.

Content for `one`
Content for `two`
Content for `three`