Keelkanker

Keelkanker symptomen en oorzaken

Over keelkanker

Keelkanker komt voor in de keelholte die loopt vanaf de neuskeelholte (nasofarynx) bovenaan, via de keelholte (orofarynx), naar de overgang van de keel en de slokdarm (hypofarynx). Vrijwel alle tumoren in de keel ontstaan in de buitenste cellaag, het slijmvlies. Deze tumoren worden plaveiselcelcarcinomen genoemd. Wanneer u keelkanker heeft, kunt u last hebben van een zweertje in de keel dat niet geneest, pijn die soms uitstraalt naar de oren en slikklachten die leiden tot gewichtsverlies. Ook kunnen zwellingen in de hals of keelholte ontstaan. Lees meer over de symptomen en de meest gebruikte onderzoeken en behandelvormen bij keelkanker.

Keelkanker - Hoofdhalskanker.info

In het geel is de keelholte – orofarynx gemarkeerd

Oorzaken van keelkanker

Factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan, zijn: roken, alcoholgebruik, het Humaan Papillomavirus (HPV bij orofarynxcarcinoom) en het Epstein Barr virus (EBV bij nasofarynxcarcinoom). Het risico voor mondholtekanker en keelkanker hangt nauw samen met rookgewoontes en alcoholgebruik. Bij bepaalde type tumoren spelen ook virale infecties een rol, zoals het HPV virus (het papilloma virus dat ook bij baarmoederhalskanker een rol speelt). Het is ook belangrijk om te weten of keelkanker in de familie voorkomt. Hoewel kanker meestal niet erfelijk is, is de kans op het ontwikkelen van een tumor in de keelholte groter bij mensen bij wie andere familieleden bekend zijn met een gelijkaardige tumor dan wel slokdarm- of longkanker. Voor familieleden van deze patiënten is het dus van extra groot belang niet te roken en niet overmatig alcohol te gebruiken.

Symptomen keelkanker

De verschijnselen van een tumor in mond-/keelholte hangen in sterke mate af van de plaats en localisatie. Zo zal lipkanker vrijwel altijd in een vroeg stadium ontdekt worden terwijl een tumor achter op de tong of boven de slokdarmingang vaak pas worden ontdekt wanneer er ernstige slikklachten optreden of zwellingen in de hals door klieruitzaaiingen. Symptomen van keelkanker en mondkanker die een grondig onderzoek noodzakelijk maken zijn een:

  • Niet-genezende zweer of wond
  • Slecht ruikende adem
  • Keelpijn of het gevoel van een brok in de keel wanneer dit niet overgaat
  • Uitstralende pijn vanuit de keel naar het oor, een slecht zittende prothese of loszittende tanden en een zwelling in de hals dienen eveneens onderzocht te worden.
  • Moeite met slikken, pijn bij het slikken, een verminderde beweeglijkheid van de tong of de mondopening en gewichtverlies zijn ook tekenen die kunnen wijzen op een tumor achter in de keel.

Bij verdenking op een tumor in de mond of keel dient een onderzoek door een KNO-arts of hoofd-halschirurg of kaakchirurg plaats te vinden. Wanneer deze een kwaadaardige tumor ontdekt zal hij/zij u meestal doorsturen naar een centrum waar hoofd-halstumoren worden behandeld. Frequent zal het nodig zijn aanvullende onderzoeken te verrichten, zoals longfoto’s, bloedonderzoek, een CT scan of MRI scan van de tumor en een onderzoek onder narcose.

Veelgestelde vragen over keelkanker

 

Wat is HPV?

  • HPV is het humaan papillomavirus en speelt bij sommige patiënten een rol bij het ontstaan van keelkanker. De kans op genezing is ook beter als de oorzaak van de keelkanker HPV is. HPV keelkanker symptomen zijn keelpijn, slikproblemen of pijn op de borst bij het slikken.

Behandelingen bij keelkanker

De volgende behandelingen worden onder andere toegepast bij keelkanker:

De behandeling van keelkanker in het AVL

Wanneer de tumor klein is, kan deze vrij gemakkelijk operatief worden verwijderd via de mond zonder dat dit een ernstige handicap veroorzaakt. De plaats waar de tumor heeft gezeten wordt meestal gehecht of met een stukje huid van het been gesloten. Soms moeten tijdens de operatie ook enkele tanden of kiezen getrokken worden of een stukje bot verwijderd. Bij zeer oppervlakkige tumoren wordt ook wel gekozen voor een laser- of PDT -(fotodynamische therapie) behandeling. Wanneer een kleine tumor moeilijk bereikbaar is via de mondopening wordt frequent gekozen voor bestraling. Wanneer er uitzaaiingen in de hals aanwezig zijn, of wanneer de kans hierop groot is, worden ook de halsklieren geopereerd of bestraald (zie halsklierdissectie). Afhankelijk van de uitslag van het weefselonderzoek zal bepaald worden of de patiënt na de operatie nog moet worden bestraald.

 

 

 

Maak online een afspraak

Voor zowel nieuwe patienten en Second Opinions

Let op: Om een afspraak te kunnen maken, is een verwijsbrief van uw huisarts benodigd.