Inleiding

Uw arts heeft u doorverwezen naar het multidisciplinaire team hoofd-halsoncologie en -chirurgie van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). De diagnose kan al duidelijk zijn, of uw arts wilt u laten onderzoeken op een verdachte afwijking. 

Algemeen

Hoofd-halsoncologie richt zich specifiek op tumoren die zijn ontstaan in het slijmvlies van neus, mond en keel, de speekselklieren, de hals of in de huid van het hoofd-halsgebied.

Binnen de kankergeneeskunde zijn kwaadaardige hoofd-halstumoren vrij zeldzaam. In Nederland tellen we jaarlijks circa 2.900 nieuwe patiënten met deze aandoening, tegen meer dan 11.000 nieuwe borstkankerpatiënten. Niet iedere KNO-arts, chirurg of kaakchirurg heeft ervaring met hoofd-halstumoren. De zorg voor patiënten met deze tumoren is daarom geconcentreerd in een paar ziekenhuizen, verenigd in de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren (www.nwhht.nl). Deze bundeling van deskundigheid zorgt ervoor dat alle kennis en ervaring aanwezig is om u en uw ziekte naar de nieuwste en beste inzichten te behandelen. Ook de behandeling van complexe huidtumoren, melanomen en schildkliercarcinomen behoort tot de taak van de hoofd-hals oncologen. Vanwege de complexiteit van de chirurgie worden ook goedaardige tumoren, zoals van de schildklier en speekselklieren frequent in het AVL behandeld.
Het aantal ziekenhuizen waar u behandeld kan worden, is dus beperkt. Mogelijk moet u hierdoor iets verder reizen. Het Gast-Huis, vlak naast het AVL, biedt logeermogelijkheden tegen een geringe vergoeding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Gast-Huis via nummer 020 – 346 20 20.

Hoofd-halsoncologie in het AVL

Kanker en de behandeling van kanker in het hoofd-halsgebied kunnen aanleiding geven tot ernstige klachten vanwege de invloed op belangrijke functies zoals ademhalen, eten, drinken en spreken. Ook kunnen littekens en huidveranderingen in hals en gelaat het uiterlijk veranderen en leiden tot verstoring van het zelfbeeld en psychosociale klachten. De behandeling van een tumor in het hoofd-halsgebied is daarom ook complex en vraagt om een gespecialiseerde en multidisciplinaire aanpak. In het AVL ligt de nadruk op orgaan- en functiesparende behandelingen. Dat wil zeggen dat geprobeerd wordt om vorm en functie van het hoofd-halsgebied zoveel mogelijk intact te laten. Noodzakelijke operaties en bestralingen kunnen echter zichtbare gevolgen hebben voor hals, schouder en gezicht.

Vaak zijn meerdere hoofd-halschirurgen, radiotherapeuten en medisch oncologen betrokken bij uw diagnose, behandeling en controles. Hoewel wij ernaar streven dat u zoveel mogelijk door dezelfde specialisten wordt gezien en behandeld, is het niet altijd mogelijk dat u door dezelfde arts wordt gezien. U kunt zelf aangeven wie u als hoofdbehandelaar zou willen hebben.

De afdeling hoofd-halsoncologie heeft een belangrijke opleidingstaak. Hierdoor is het mogelijk dat u onder supervisie onderzocht wordt door een arts in opleiding tot KNO-arts of kaakchirurg en/of een specialist in opleiding tot hoofd-halschirurg (fellow). Daarnaast wordt het spreekuur vaak door co-assistenten (studenten geneeskunde van het AMC en andere universiteiten) bijgewoond.

Met wie spreekt u?

De leden van het team hoofd-halsoncologie behandelen samen alle patiënten. U zult dus met veel personen te maken krijgen. Alle leden van ons team vindt u hier.

Polikliniek sneldiagnostiek

Zoals bekend zijn de wachttijden voor patiënten een grote zorg binnen de oncologische zorg. In het AVL doen we ons uiterste best om de wachttijden zo beperkt mogelijk te houden. Dit doen we door de operatiefaciliteiten zo efficiënt mogelijk te gebruiken, de wachttijden voor een eerste polibezoek tot maximaal 4 werkdagen te beperken en de wachttijden voor de aanvang van een behandeling zo kort mogelijk te houden (4 weken). Ook opereren wij regelmatig in andere ziekenhuizen, zoals in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (locatie West) en het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Tijdens uw eerste polibezoek heeft u een gesprek met de hoofd-halschirurg en zijn assistent. Deze zal uw ziektegeschiedenis en huidige klachten in kaart brengen. Ook vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Daaruit komen globale bevindingen voort, die meestal om nader diagnostisch onderzoek vragen.

Na dit eerste bezoek wordt besloten of u in aanmerking komt voor het sneldiagnostiektraject. Dit houdt in dat vervolgonderzoeken, zoals MRI of PET CT, binnen 10 werkdagen na het eerste bezoek worden ingepland. Ook kunnen afspraken met andere specialisten, paramedici en verpleegkundige worden gepland en, indien nodig, wordt een onderzoek onder narcose verricht.

We proberen de vervolgafspraken en onderzoeken zo efficiënt mogelijk in te plannen, maar helaas kan het voorkomen dat u meerdere dagen achtereen afspraken heeft. Wij adviseren u om u tijdens deze intensieve dagen te laten vergezellen door een familielid of goede vriend(in). In korte tijd komen veel ervaringen, indrukken en informatie op u af. Degene die u vergezelt, kan helpen alle informatie te verwerken en eventueel vragen te stellen.

Als alle onderzoeken zijn verricht, worden alle behandelingsmogelijkheden in een multidisciplinair overleg besproken. Uw arts zal de uitslagen en het behandelvoorstel met u bespreken, waarna, uiteraard in nauw overleg met u als patiënt, wordt besloten welke behandeling in gang gezet wordt.

Meer informatie

Telefoonnummers en andere contactinformatie vindt u hier.

Maak online een afspraak

Voor zowel nieuwe patienten en Second Opinions

Let op: Om een afspraak te kunnen maken, is een verwijsbrief van uw huisarts benodigd.

    Content for `one`
    Content for `two`
    Content for `three`