Archive for Nieuws

Vijfde awareness-week voor hoofd- en halskanker, 18-22 september

Vijfde Europese week voor Hoofd-halskanker, 18-22 september 2017

De ‘Make Sense’ campagne en ‘awareness-week’, georganiseerd door de Europese Hoofd-Hals Vereniging (EHNS) streeft naar een groter bewustzijn van hoofd-halskanker. Via de Make Sense-campagne wil de EHNS ervoor zorgen dat de symptomen van hoofd-halskanker beter worden herkend, zodat patiënten eerder een arts consulteren en worden gediagnosticeerd en doorverwezen. Hierdoor kunnen de behandelingsresultaten en kansen op genezing voor patiënten met hoofd-halskanker verbeteren.

Meer informatie: http://makesensecampaign.eu/nl/

Artikel hoofd-halsrevalidatieprogramma

In de laatste editie van het Reade magazine Revalidiatie | Reumatologie staat een bijdrage over het multidisciplinair hoofd-halsrevalidatieprogramma dat wordt aangeboden aan patiënten in het Antoni van Leeuwenhoek. Ellen Passchier, casemanager, Stefanie Kerkhof, revalidatiearts en Lisette van der Molen, coördinator, geven uitleg over het programma. Klik hier om het artikel te lezen.

13th Head & Neck Symposium on 6-7 April

 Since 1993 twelve successful AVL multidisciplinary symposia were held on the diagnosis and treatment of a variety of malignancies in the head and neck. Each audience constituted of a large number of highly interested (inter-)national specialists, actively participating in discussions. The forthcoming 13th symposium is focused on less common cancers: sinonasal and nasopharyngeal carcinoma. Both cancer types are characterized by an atypical symptomatology with negative effects on timely diagnosis and treatment. Adequate diagnosis and treatment of these cancers is strongly dependent on a multidisciplinary approach with active participation of various medical specialties. This symposium brings pitfalls in the diagnostic process of primary sinonasal cancer, nasopharyngeal cancer, surgical (reconstructive) techniques and multimodality treatment to the attention of the participants. Case report discussions are included as well as how to implement the acquired knowledge.

Click here to enter the symposium website

Hoofd-Hals Revalidatie/Head and Neck Rehabilitation 2.0

This complimentary, evidence-based, multidisciplinary Head and Neck Rehabilitation (HNR 2.0) programme in Dutch and English, developed in The Netherlands Cancer Institute-Antoni van Leeuwenhoek, is intended for other certified Head and Neck Cancer Centres in the Netherlands and beyond. The aim of publishing HNR 2.0 is to facilitate implementation of dedicated head and neck cancer rehabilitation in interested centres and to enable increasing numbers of (advanced) head and neck cancer patients access to this much needed form of multidisciplinary, specialised after care. The authors grant permission to copy and use all content and supplements for patient care, teaching and research after proper citation and notification (mail to: kno@nki.nl).

Digitale heruitgave “Reukrevalidatie na totale laryngectomie”

Het in 2002 gepubliceerde leerboek “Reukrevalidatie na totale laryngectomie: een handleiding voor gelaryngectomeerden” is nu beschikbaar in digitale vorm. De verwijzingen naar websites en boeken zijn geüpdate en de wetenschappelijke literatuur die over dit onderwerp sinds het verschijnen van dit boek is gepubliceerd, is toegevoegd.  Naast het leerboek zijn er 2 digitale handboeken samengesteld op basis van de Power Point presentaties op de CD-ROM, die bij dit boek was bijgesloten. Deze handleidingen, één voor logopedisten en één voor patiënten, bevatten een aantal illustratieve video’s die het aanleren van de “Gaap-ruike methode” toelichten en vergemakkelijken.

reukrevalidatie-leerboekhandleiding-logopedistenhandleiding-gelaryngectomeerden

Kookboek voor mensen met eet-, slik- en kauwproblemen

Via de 2e Stemwinkel zijn kookboeken te bestellen voor mensen met eet-, slik- en kauwproblemen. Onlangs is het derde deel uit deze reeks verschenen. Door op de afbeelding hiernaast te klikken kan dit worden besteld. als-eten-even-moeilijk-is

27 mei: Asisto workshop Antwerpen

asisto
Op 27 mei a.s. wordt in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen de Asisto workshop georganiseerd. Asisto staat voor Automatic Speech analysis during Speech Therapy in Oncology. Inschrijven voor deze workshop kan via: www.uza.be/asisto.

Klik hier voor het programma: folder Asisto

Promotie Hester van Monsjou

voorblad proefschrift hester van monsjouOp 17 november 2015 zal Hester van Monsjou haar proefschrift verdedigen aan de Universiteit van Amsterdam: ‘Epidemiological characteristics of oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma’.

Samenvatting:
Volgens verschillende studies uit de Verenigde Staten en enkele Europese landen is er afgelopen decennia een opmerkelijke stijging geweest van het aantal jonge patiënten (< 45 jaar) met hoofd-halskanker. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt bij de gelijktijdige stijging van het aantal mondkeelholte-tumoren veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV), een virus dat wordt overgedragen via seksueel contact. Terwijl in de jaren ’70 ongeveer 23% van de hoofd-halstumoren HPV positief was, is dit volgens recente data uit de VS en Groot Brittannië tegenwoordig tot wel 65%. Van Monsjou toont via diverse studies, verricht met behulp van historisch en nieuw patiëntenmateriaal uit het Antoni van Leeuwenhoek, aan dat de situatie in Nederland anders is. Het aantal jonge patiënten met hoofd-halskanker is in ons land juist gedaald. Daarnaast is het aantal hoofd-halstumoren dat HPV positief blijkt te zijn in ons land wel gestegen, maar lang niet zo veel als in andere landen.
Onder oudere patiënten is het aantal gevallen van hoofd-halskanker in Nederland wel gestegen. Van Monsjou concludeert dat de belangrijkste oorzaken hiervan roken en overmatig alcoholgebruik zijn. Zij benadrukt daarom dat stoppen-met-roken en -drinkenprogramma’s belangrijk zijn en blijven voor de preventie van dit type tumoren, alsmede voor preventie van de vele andere ziekten die een hoger risico op voortijdig overlijden geven bij deze risicogroepen.

On November 17, 2015 , Hester van Monsjou will defend her doctoral thesis at the University of Amsterdam: ‘Epidemiological characteristics of oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma’.

According to a number of studies from Europe and the United States, there has been a notable rise in the incidence of head- and neck cancers among young patients (< 45 years) in the past few decades. A possible explanation for this lies within the simultaneous rise of HPV positive tumors. HPV (short for human papillomavirus) is sexually transmitted, so this rise can reflect changes in sexual behavior within the society. In the seventies, about 23 percent of the head- and neck tumors were HPV positive. According to recent studies from the US and United Kingdom, this is now up to 65 percent. Van Monsjou shows that the situation here in The Netherlands is different. For this, she used large collections of historical and recent patient material from patients who were treated in the clinic of The Netherlands Cancer Insitute. In The Netherlands, the incidence of young people with head- and neck cancer hasn’t increased, but decreased. Also, even though there is a slight rise in the percentage of head- and neck tumors which are HPV positive, the rise isn’t as sharp as it is in other countries.
There has been an increase though in the incidence of head- and neck tumors among Dutch patients over 45. Van Monsjou concludes that the main causes of this seem to be smoking and excessive alcohol intake. She therefore stresses that programs which help people quit smoking or drinking are still and will continue to be important. Both for preventing head- and neck cancer, as well as preventing the several other diseases that can cause people within these risk groups to die prematurely.

Promotie Jacqueline Timmermans

Op 8 oktober 2015 zal Jacqueline Timmermans haar proefschrift verdedigen aan de Universiteit van Amsterdam: Advanced larynx cancer: trends and treatment outcomes.

Samenvatting:
In de laatste 20-30 jaar is er veel veranderd wat betreft de behandeling van patiënten met een voortgeschreden (T3 en T4) larynx carcinoom (strottenhoofdkanker). Tot circa 30 jaar geleden werden patiënten met een voortgeschreden larynx carcinoom vrijwel uitsluitend behandeld met een totale laryngectomie, waarbij het gehele strottenhoofd verwijderd wordt. Meer recent echter, worden patiënten steeds vaker orgaan sparend behandeld met bijvoorbeeld radiotherapie, al dan niet gecombineerd met chemotherapie. In dit proefschrift beschrijven we zowel de behandelresultaten in het Antoni van Leeuwenhoek als de landelijke behandelresultaten van het voortgeschreden larynxcarcinoom na orgaan offerende (totale laryngectomie) en orgaan sparende ((chemo)radiotherapie) behandeling. Daarnaast gaan we in op een aantal aspecten die (kunnen) spelen na een totale laryngectomie, zoals het ontwikkelen van een faryngocutane fistel (verbinding tussen keelholte en huid) en de spraakrevalidatie na een totale laryngectomie.

 

On October 8, 2015 , Jacqueline Timmermans will defend her doctoral thesis at the UvA: Advanced larynx cancer: trends and treatment outcomes.

Summary:
In the last two to three decades, the treatment landscape for patients with advanced larynx cancer has changed. Whereas for long patients with advanced larynx cancer were treated with organ-sacrificing total laryngectomy, the last decades an increasing number of patients are treated with organ-preserving modalities, i.e. radiotherapy alone, or radiotherapy combined with chemotherapy. In this thesis, institutional and national treatment outcomes of advanced larynx cancer are described and discussed. Furthermore, we discuss predictive factors and the role of orale intake after total laryngectomy in the development of pharyngocutaneous fistula. Finally, we present some of the voice rehabilitation aspects after total laryngectomy.

Fons Balm presenteert Virtual Surgery project

In een zeer illustratieve video leggen Fons Balm en Maarten van Alphen uit wat het virtual treatment project inhoudt.

Zie Film