Financiering onderzoek

U kunt het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) steunen door een sponsoring, schenking, een legaat of erfstelling op rekeningnummer NL26RABO0102900000 t.n.v. het Antoni van Leeuwenhoek Foundation te Amsterdam (www.avl.nl/topmenu/afdelingen/fondsenwerving/).
Ook kunt u Vriend worden van het AVL. Informatie en aanmelding bij fondsenwerving@nki.nl, telefoon 020-5122856.

Het onderzoek van het AVL wordt deels gefinancierd door het Ministerie van VWS en KWF Kankerbestrijding. Het AVL is voor een groot deel afhankelijk van projectmatige financiering (via Europese subsidieprogramma’s, KWF Kankerbestrijding, NWO en enkele andere organisaties die beurzen verstrekken). Toch blijft er een grote behoefte aan aanvullende financiering. U kunt dit met uw behandelend arts bespreken of met een medewerker van de afdeling fondsenwerving (fondsenwerving@nki.nl, telefoon 020-512 2856).

In het AVL werken ongeveer 2500 mensen. Het is een efficiënte organisatie waar zuinig wordt omgesprongen met de beschikbare middelen en weinig personele en materiële “overhead” aanwezig is. Naast basaal onderzoek op topniveau doet het AVL veel klinisch onderzoek naar verbetering van bestaande behandelingen en de werking van nieuwe therapieën. Wij zetten ons in voor topkwaliteit in patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek.

De Stichting Patiëntenzorg Antoni van Leeuwenhoek stelt zich ten doel extra persoonlijke zorg aan patiënten en verplegend personeel te geven in de meest uitgebreide zin. De stichting telt circa vijftig vrijwilligers. Financiële bijdragen zijn zeer welkom op rekening NL82ABNA0434219002 of NL59INGB0005914406 (ING) t.n.v. Stichting Patiëntenzorg Antoni van Leeuwenhoek.

Om het onderzoek op het gebied van de hoofd-hals oncologie specifiek te steunen, kunt u contact opnemen met Prof.dr. Michiel van den Brekel: m.vd.brekel@nki.nl

Op dit moment wordt de afdeling financieel ondersteund door: KWF Kankerbestrijding (projectbasis), ZonMw (project), NKI (researchfondsen), Atos Medical (research grant), Biolitec (research grant), Brunel (project), Verwelius (subsidie), Riki Stichting (Strating, project), Stichting De Hoop (project).

Publicaties van de afdeling