Betreden van het OK-complex

De gezondheid en veiligheid van patiënten is onze hoogste prioriteit. Indien u niet werkzaam bent op de OK van het AVL, maar wel het OK-complex wilt betreden, dan vragen wij u onderstaandreglement goed door te lezen en alle regels in acht te nemen. Per gebeurtenis staat precies omschreven wat wij van u als gast, medewerker of zakelijke relatie verwachten met betrekking tot hygiëne. Ter illustratie op onderstaande regels, hangen er in de kleedkamers posters waarop u kunt zien hoe u zich moet omkleden. Als u twijfelt of een handeling juist is uitgevoerd, raadpleeg dan altijd een operatieassistent.

Meldingsplicht infecties

 • De medewerker die de operatieafdeling betreedt heeft een meldingsplicht betreffende infectieziekten.
 • Voor iedere medewerker geldt een vaccinatiebeleid.
 • Op de operatieafdeling dienen gasten zich te melden bij het secretariaat.
 • Gasten dienen aangemeld te worden bij het Servicebureau ter registratie.

Kleding

Bedrijfskleding dient volgens voorschrift te worden gedragen:

 • Trek bedrijfskleding in het ziekenhuis aan en uit.
 • Trek aan het begin van elke dienst schone bedrijfskleding aan.
 • Verschoon bedrijfskleding direct bij zichtbare verontreiniging.
 • Er mag uitsluitend een schoon t-shirt met korte mouwen gedragen worden onder de bedrijfskleding.
 • De eigen kleding dient geheel bedekt te zijn door de bedrijfskleding.
 • Het dragen van een eigen hoofddoek is niet toegestaan; hiervoor is een disposable hoofddoek beschikbaar.

Schoeisel

 • Draag schoon OK-schoeisel van goed te reinigen materiaal.
 • Reinig schoeisel met zichtbare verontreiniging direct.

Haar

 • Draag lang haar bijeengebonden.
 • Zorg dat een baard en/of snor kortgeknipt is. (Er zijn speciale mutsen voor baarddragers).
 • Eigen, speciaal gelabelde, mutsen mogen gebruikt worden, mits zij in het ziekenhuis gewassen worden.

Handen

 • Houd de vingernagels kortgeknipt en schoon.
 • Draag geen nagellak op de vingernagels.
 • Draag geen kunstnagels op de vingernagels.
 • Past direct handhygiëne toe na hoesten, niezen, snuiten en/of toiletbezoek.

Handen moeten gereinigd worden:

 • Bij aanvang van werkzaamheden.
 • Na het beëindigen van werkzaamheden.
 • Als de handen vuil zijn geworden.
 • Na het uittrekken van de handschoenen.
 • Voor het eten, drinken etc.
 • Handen moeten gedesinfecteerd worden volgens de wasprocedure bij steriele werkzaamheden.

Sieraden

 • Draag geen sieraden/accessoires zoals ringen, armbanden, polshorloges, piercings, braces, oorbellen en kettingen.

Mondneusmasker

 • Tijdens steriele werkzaamheden dragen allen die de operatiekamer betreden een chirurgisch mondneusmasker.
 • Het mondneusmasker dient na iedere operatie te worden vervangen.
 • Het mondneusmasker mag niet om de nek worden gehangen (en moet worden vervangen bij opnieuw betreden van de operatiekamer).
 • Er bestaan verschillende soorten mondneusmaskers met verschillende graad van bescherming, neem altijd het juiste beschermingsmasker.

Oogbescherming

 • Het wordt aangeraden een beschermende bril of scherm te dragen tegen spatten en spuiten van bloed of andere lichaamsvochten tijdens een operatie.
 • Maak na iedere operatie de beschermende bril schoon. Gebruikt men een scherm dan deze altijd vervangen na iedere operatie.
 • Bij laser ingrepen worden specifieke veiligheidsbrillen gedragen.

 Steriele operatiekamerkleding

 • In het AVL wordt gebruik gemaakt van disposable OK jassen, deze voldoen aan de Europese normgeving.
 • Buiten de operatiekamer is het niet toegestaan een disposable wikkeljas te dragen.
 • Binnen de operatiekamer mag de disposable wikkeljas alleen als steriele jas gedragen worden.
 • Na de operatie wordt eerst de jas uitgetrokken en weggegooid, hierna pas de handschoenen uittrekken. Dit om contaminatie te voorkomen.

Beschermende kleding

 • Beschermende kleding dient gedragen te worden bij contact met specifieke patiënten.

Handschoenen

 • Handschoenen, steriel dan wel niet steriel, worden gedragen wanneer de handen in contact (kunnen) komen met bloed, lichaamsvochten, slijmvliezen, niet intacte huid, of materialen die hiermee in contact zijn geweest.

Niet steriele handschoenen worden in ieder geval gedragen bij:

 • Het aanbrengen en verwijderen van gips.
 • Wanneer contact met bloed of lichaamsvochten kan optreden.
 • Het tellen van gazen en bepalen van het bloedverlies.
 • Na gebruik de handschoenen wegwerpen en bij nieuwe handelingen schone handschoenen nemen.

Steriele handschoenen worden in ieder geval gedragen bij:

 • Invasieve handelingen.
 • Bij de omgang met steriele materialen.
 • Na afloop van de operatie de handschoenen wegwerpen, de handschoenen mogen niet gebruikt worden om de instrumentennetten naar de vuile desinfectieruimte te brengen.

Eten en drinken

 • Eet en drink niet in ruimten waarin verzorging en/of behandeling van patiënten plaatsvindt of waar wordt gewerkt met patiëntenmateriaal.
 • Het is alleen toegestaan om in de koffiekamer en kantoren te eten en te drinken.
 • Uitzondering zijn langdurige operaties, waarbij uitsluitend het steriele team drinken mag nemen uit een wegwerpbekertje.

Persoonlijke bezittingen

 • Draag geen persoonlijke bezittingen, tenzij dit noodzakelijk is voor de werkzaamheden.
 • Het is niet toegestaan om tassen, mobiele telefoons en tablets mee te nemen naar de opdekruimte en de operatiekamer.

Voorschriften bij het verlaten van de operatieafdeling

Kleding bij het tijdelijk verlaten van de operatieafdeling

 • Trek een witte schone jas over de operatiekleding aan.
 • De jas moet gesloten worden gedragen.
 • Er mogen patiëntgebonden handelingen worden verricht.
 • Na gebruik dient de jas direct in de witte waszak te worden gedeponeerd.
 • De witte jassen liggen in de kasten/rekken van de bedrijfskleding en mogen niet tussen buitenkleding of in een locker worden gehangen/gelegd.
 • Indien de operatieafdeling langer dan 30 minuten wordt verlaten, dient men bij terugkeer schone bedrijfskleding aan te trekken.
 • Bij het verlaten van de operatieafdeling van klompen verwisselen en donkerblauwe buitenklompen aantrekken.
 • Verlaat zonder muts de operatieafdeling, neem bij terugkomst een nieuwe muts.

Kleding bij het definitief verlaten van de operatieafdeling

 • De gedragen bedrijfskleding in de gele waszak deponeren.
 • Eigen klompen reinigen en desinfecteren.
 • Bedrijfsklompen in de klompenton deponeren, zodat deze thermisch gereinigd kunnen worden.
 • Eigen gelabelde mutsen in waszak voor mutsen deponeren.
 • Disposable mutsen wegwerpen.

Tot slot

De omkleedruimtes bevinden zich op de derde etage en de OK op de tweede etage. U loopt via de omkleedruimte naar beneden.

Bezoekers van buiten het AVL melden zich bij aankomst en vertrek eerst bij het secretariaat op de tweede etage (glazen loket). Voor vragen zijn zij telefonisch bereikbaar op het nummer 020-512 2470.