Spraakproblemen komen voor bij uiteenlopende aandoeningen waaronder de effecten van een behandeling voor hoofdhalskanker. De impact hiervan op het dagelijks functioneren in situaties waarbij men met elkaar spreekt wordt ook wel communicatieve participatie genoemd. In de Verenigde Staten is een vragenlijst ontwikkeld, de Communicative Participation Item Bank (CPIB) – short form om deze impact meetbaar te maken.

 Tot voor kort was de CPIB short form enkel in het Engels beschikbaar. Nu is deze vragenlijst door een groep Vlaamse en Nederlandse onderzoekers geschikt gemaakt voor het Nederlands. Binnen een wetenschappelijke studie is de vragenlijst vertaald en is de vragenlijst gevalideerd, dit betekent dat het duidelijk is wat de vragenlijst daadwerkelijk meet. Het volledige artikel van deze studie is te lezen via deze link. Tijdens de studie is de Nederlandse CPIB short form afgenomen samen met al bestaande vragenlijsten en zijn spraakopnames gemaakt. Twee weken later vulden deelnemers nogmaals de Nederlandse CPIB short form in. Er hebben 122 deelnemers meegedaan aan de studie, 51 van hen hadden dysartrie als gevolg van een neurologische stoornis, 48 spraakproblemen als gevolg van hoofdhalskanker en 23 gezonde sprekers. Na analyses blijkt dat de Nederlandse CPIB short form een hoge interne consistentie laat zien en een goede validiteit. Dit maakt dat deze nieuwe vragenlijst een valide en betrouwbare tool is die in de klinische praktijk en voor onderzoek ingezet kan worden.

Binnen onderzoeksprojecten kan met deze nieuwe vragenlijst de impact van spraakproblemen gemeten worden op communicatieve participatie. Voor het klinisch werk als logopedist is het een vragenlijst die snel en makkelijk kan worden afgenomen en binnen de diagnostiek en behandeling als gesprekstool kan functioneren. De vragen nodigen uit tot gesprekken over communicatieve participatie en het gericht opstellen van doelen voor de logopedische behandeling.

Gegevens publicatie: Klaske E. van Sluis, Ellen Passchier, Rob J.J.H. van Son, Lisette van der Molen, Martijn Stuiver, Michiel W.M. van den Brekel, Leen Van den Steen, Johanna G. Kalf & Gwen van Nuffelen (2022), International Journal Of Language & Communication Disorders . ‘Dutch translation and validation of the Communicative Participation Item Bank (CPIB)-short form’, DOI: 10.1111/1460-6984.12775.

 

De hoofd-halschirurgen van het Antoni van Leeuwenhoek gaan intensief samenwerken met het Nederlandse Mobius 3D Technologies (M3DT) uit Nieuw-Vennep, voor onderzoek naar de ontwikkeling van een uitwendige prothese voor mensen die een totale laryngectomie hebben ondergaan. Bij een laryngectomie wordt het strottenhoofd met een operatie verwijderd. Bijvoorbeeld als het strottenhoofd door de tumor te sterk is aangetast. In het strottenhoofd bevinden zich de stembanden. Nu moeten patiënten, na een dergelijke operatie, het stoma in de hals met de hand dichtdrukken om te kunnen spreken. Het doel van deze nieuw te ontwikkelen prothese is dat dit niet meer nodig is en mensen daardoor ‘handsfree’  kunnen spreken.

Richard Dirven, hoofd-halschirurg: “Het Antoni van Leeuwenhoek heeft een lange traditie als het gaat om onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten zonder strottenhoofd. Hier gaan we continu mee door. Met deze prothese hopen we dat het spreken natuurlijker en beter wordt. Daarbij willen we stilstaan bij wijlen Guus van Wechem, een patiënt die deze operatie heeft ondergaan en ons heeft gestimuleerd dit onderzoek te intensiveren. Daar zijn we hem dankbaar voor.”Het samenwerkingsproject dat ruim 1.1 miljoen euro omvat, is gefinancierd door Mobius 3D Technologies en door een PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld. Dit ter stimulering van publiek-private samenwerkingen.

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Max Dullaart, arts-onderzoeker bij de afdeling hoofd-hals chirurgie.

Wij hebben een geweldige donatie ontvangen van meneer en mevrouw Oranje!

De heer Oranje werd een jaar geleden bij ons op de afdeling behandeld wegens strottenhoofdkanker, en is goed hersteld.

Toen hun 50-jarige huwelijk naderde, besloten zij op hun huwelijksfeest te vragen om donaties voor onderzoek, in plaats van cadeaus. Met dit initiatief hebben zij € 650 opgehaald wat gebruikt gaat worden voor het onderzoek naar het gebruik van een keuzehulp voor patiënten met ver gevorderd strottenhoofdkanker.

We zijn erg dankbaar voor deze prachtige donatie.

Dit soort donaties helpen ons met het blijven uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Wilt u ook doneren? Rechts bovenaan op de website kunt u klikken op doneren.

Arts-onderzoeker Anne en de familie Oranje

 

Vroegtijdige opsporing van hoofd hals kanker is belangrijk. Zie onderstaande video van Jomaro en zie ook de make sense campagne van de PVHH.

https://pvhh.nl/wat-doen-wij-voor-jou/make-sense-campagnes/niet-vanzelfsprekend/

 

 

Maak online een afspraak

Voor zowel nieuwe patienten en Second Opinions

Let op: Om een afspraak te kunnen maken, is een verwijsbrief van uw huisarts benodigd.