Archive for Nieuws

Make Sense-Campagne 21 t/m 25 september 2020

Van 21 t/m 25 september wordt voor de achtste keer de Make Sense-campagne georganiseerd. Het doel van de Make Sense-campagne, die door de EHNS wordt gehouden, is om meer bekendheid te vragen voor hoofd-halskanker en uiteindelijk de behandelingsresultaten voor patiënten met deze ziekte te verbeteren. Dit doen we door:

  • Voorlichting over ziektepreventie
  • Herkenning van signalen en symptomen van de ziekte te bevorderen
  • Vroegtijdige consultatie, diagnose en verwijzing te stimuleren

Meer informatie:
https://makesensecampaign.eu/
Link met voorlichtingsfilms: https://pvhh.nl/make-sense-campagne-2020-2/

Uitstel Informatiemiddag Laryngectomie 30 maart

Helaas zijn we genoodzaakt door alle maatregelen rondom het coronavirus de Informatiemiddag Laryngectomie, die op 30 maart a.s. zou plaatsvinden, uit te stellen.
Zodra de nieuwe datum bekend is, wordt dit vermeld op de website.

Informatiemiddag Laryngectomie op 30 maart

U wordt van harte uitgenodigd voor een interessante en leuke bijeenkomst op maandag 30 maart a.s. van 13.30 tot ± 17.30 uur. Deze bijeenkomst wordt in samenwerking met de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS georganiseerd door de afdeling Hoofd-halsoncologie en –chirurgie van het Antoni van Leeuwenhoek.

De middag staat in het teken van het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten en zorg-professionals. Gedurende deze middag willen we u vertellen over een aantal studies die we hebben uitgevoerd en over nog lopende studies. Ook zullen ervaringen door patiënten worden verteld. Tijdens de pauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen aan onze zorgverleners. Ook kunt u een aantal stands met voor u relevante informatie bezoeken.
Het programma wordt afgesloten met een optreden van het koor Different Voices, dat bestaat uit leden die behandeld zijn voor hoofd-halskanker.
Na afloop kan onder het genot van een drankje en hapje nog worden nagepraat over deze middag.

Klik hier voor het programma en schrijf u in. Dit kan ook per mail naar kno@nki.nl; vermeld uw naam en adres en geef aan met hoeveel personen u komt.

Wij hopen u te mogen ontvangen op deze interessante middag.

Zesde Make Sense campagne

Deze week (17–21 september) wordt voor de zesde keer de Make Sense-campagne georganiseerd. Doel van deze campagne is mensen bewust maken van symptomen die op kanker in het hoofd-halsgebied kunnen wijzen. Dat is belangrijk omdat een tijdige diagnose de kans op een succesvolle en misschien minder ingrijpende behandeling flink kan vergroten. Dit jaar gaat de campagne over veranderingen in je uiterlijk die het gevolg kunnen zijn van kanker in het hoofd-halsgebied.

Meer informatie:
https://makesensecampaign.eu/
https://pvhh.nl/campagne

3D-video moet bewustzijn over hoofd-halskanker vergroten

Iemand zijn eigen gezicht teruggeven

De afdeling Gelaatsprothetiek (Shirley Bouman en René Wolterink) maakt protheses op maat voor patiënten die door een operatie bijvoorbeeld een neus, oor of oog missen.
Onlangs is door de Volkskrant en RTL Nieuws aandacht besteed aan hun werk:

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/een-net-echte-neus-oor-of-oog-hoe-patienten-hun-gezicht-weer-terugkrijgen~bd79da6c/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=VAYAsIQ7Mgs

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/video/4412486/anita-heeft-vier-neuzen-jaar-de-winterneus-wat-lichter

 

Head and Neck Cancer Symposium

The 14th International Netherlands Cancer Institute Head and Neck Symposium will take place on April 4-5, 2019.

More information can be found here.

 

Prijs Michel Keijzer Fonds gaat naar Lisette van der Molen

Informatiemiddag gelaryngectomeerde patiënten/boekpresentatie Willem Melchior

Op woensdag 21 maart vindt in het Antoni van Leeuwenhoek een informatiemiddag plaats voor gelaryngectomeerde patiënten. Tijdens deze middag zal schrijver Willem Melchior het eerste exemplaar van zijn boek “Alles wat was” uitreiken aan Bénédicte Ficq, de advocate die namens een aantal organisaties aangifte heeft gedaan tegen de tabaksindustrie. Het boek is gebaseerd op dagboekaantekeningen die hij maakte tijdens zijn behandeling voor keelkanker in het Antoni van Leeuwenhoek. In Vrij Nederland staat een interview met hem: https://www.vn.nl/willem-melchior/

 

 

Verwelius 3D-lab geopend

Op 14 december is het Verwelius 3D-lab geopend. Nu nog vooral gericht op hoofd-halschirurgie en -oncologie, maar ook andere specialismes kunnen er gebruik van maken. Wat gebeurt er in dit 3D-lab en welke mogelijkheden biedt dit? Promovendus Robert van Veen licht het toe.

Wat is het 3D-lab?

Het 3D-lab is geen laboratorium in de klassieke zin van het woord. Het is een ruimte midden tussen de kantoren van de staf van de hoofd-halschirurgie en -oncologie (HHC). We beschikken over twee goede grafische computers met daarop 3D-software en een 3D-printer. In het lab kunnen CT- en MRI-beelden binnengehaald worden voor analyse en bewerking. Met de printer kunnen we 3D-anatomische modellen en zelfontworpen experimentele medische hulpmiddelen printen. Daarnaast vormt het een platform voor innovatie en onderzoek naar 3D-technologie in de hoofd-halschirurgie.”

Welke mogelijkheden ontstaan er door het  3D-lab?

“Dit 3D-lab geeft clinici de mogelijkheid om bestaande chirurgische interventies te verbeteren door niet meer in 2D maar veel inzichtelijker, in drie dimensies te plannen. Het lab wordt gerund door twee technisch/fysisch en medisch onderlegde wetenschappers in nauwe samenwerking met clinici. Hierdoor wordt de 3D-technologie toegankelijk voor klinische toepassingen. We richten ons in eerste instantie op twee toepassingen, namelijk 3D-technologie voor virtueel geplande resecties en reconstructies van de onderkaak en die van de bovenkaak (bijholte). Voor de onderkaak gaan we bijvoorbeeld patiënt-specifieke zaagmallen ontwerpen voor zowel de onderkaak als het kuitbeen waarmee het ontstane defect wordt gereconstrueerd. Bij de bovenkaak- en bijholteresecties willen we gaan onderzoeken of we de klosprothese, die de resectieholte opvult, in 3D vooraf al kunnen printen. Focus van deze onderzoekslijnen ligt op het verbeteren van tumorvrije marges, postoperatieve functie en tandheelkundige rehabilitatie door 3D-technologie en printing. We verwachten hiermee een bijdrage te leveren aan een efficiëntere behandeling, een langere overleving en betere kwaliteit van leven voor de patiënt.”

Wat is het belang voor het Antoni van Leeuwenhoek?

“Door het oprichten van een eigen 3D-lab binnen het Antoni van Leeuwenhoek kunnen we de samenwerking met andere 3D-labs in Nederland vormgeven. We hebben inmiddels goede contacten met 3D-labs van het UMCG, VUmc, AMC en het Radboud. Door verdere gezamenlijke ontwikkeling van toepassingen van 3D-technologie binnen de hoofd-halschirurgie kan patiëntenzorg verbeterd worden en kunnen wij onderzoeksprojecten initiëren en het AVL sterker op de kaart te zetten als innovatief ziekenhuis. We richten ons in eerste instantie op toepassingen binnen de HHC. Ook werken wij inmiddels al nauw samen met disciplines zoals de Radiotherapie, Radiologie en gerelateerde onderzoeksgroepen zoals de Image Guided Surgery Groep van Theo Ruers. Het lab staat in principe open voor alle disciplines binnen het Antoni van Leeuwenhoek die 3D-technieken zouden willen implementeren of innovatieve ideeën verder zouden willen uitwerken op dit gebied.”

Hoe is het  3D-lab tot stand gekomen?

“Samen met Maarten van Alphen heb ik eerst een inventarisatie gedaan naar de behoefde aan 3D printing en planning binnen de hoofd-halschirurgie. Daaruit bleek genoeg interesse en enthousiasme om de 3D-faciliteit binnen de HHC op te richten. We zijn heel blij dat de Verwelius Foundation bereid was dit initiatief te steunen met sponsoring van een staflid en apparatuur. Daarom noemen we het intern ook het Verwelius 3D-lab.”

Wat is het toekomstperspectief van het  3D-lab?

“Het is de bedoeling een zelfonderhoudend lab te creëren met financiering vanuit de kliniek maar zeker ook door onderzoeksvoorstellen gehonoreerd te krijgen. We hopen in de nabije toekomst de researchlijnen verder uit te breiden en een permanent onderdeel te worden van de HHC. Daarnaast hopen wij dat ook andere vakgroepen aansluiting vinden bij het 3D lab en met onze ondersteuning 3D technieken gaan implementeren in hun dagelijkse werkzaamheden.”

Promotie Merijn Eskes

Gepersonaliseerde computermodellen kunnen de keuze voor de verschillende behandelingen bij hoofd-halskanker objectief vaststellen met inachtneming van de functionele gevolgen op spraak, slikken en kauwen. Eén van de belangrijke pijlers om deze modellen te personaliseren is het toevoegen van de patiënt-specifieke aansturing van de spieren om tot een functionele beweging te komen. Dit is het thema van het promotieonderzoek van technisch geneeskundige Merijn Eskes.

Wanneer er verwacht wordt dat operatief verwijderen van tumoren in het hoofdhalsgebied te grote gevolgen zal hebben kan besloten worden om uit te wijken naar alternatieve orgaansparende behandelingen. Deze beslissing is uiterst subjectief en hangt af van de persoonlijke ervaring van het behandelteam. Binnen het virtuele therapie project, een samenwerking tussen de Universiteit Twente (het MIRA instituut) en het Antoni van Leeuwenhoek, is men bezig deze keuze objectief en gemakkelijker te maken. Zij ontwikkelen patiënt-specifieke digitale dubbelgangers, waarop zij verschillende virtuele behandelingen willen uitvoeren om de patiënt-specifieke gevolgen hiervan in kaart te kunnen brengen.

Eén van de belangrijkere onderdelen om deze modellen te personaliseren zijn de activatiepatronen van spieren. De belangrijke functies in het hoofdhalsgebied hebben allen te maken met bewegingen en krachten, waarvan samentrekkende spieren de bron zijn. Oppervlakte-elektromyografie is een patiëntvriendelijke techniek waarmee de activiteit van verschillende gezichtsspieren gemeten kan worden. De gemeten spieractiviteit kan dan gebruikt worden in zogenaamde biomechanische modellen waarmee natuurgetrouwe bewegingssimulaties van bijv. gezichtsuitdrukkingen gemaakt kunnen worden. Met behulp van voorwaarts en achterwaarts modelleren kunnen de gevolgen wat betreft spieren en aansturing als ook mogelijke compensatoire activatiestrategieën in beeld worden gebracht.

Merijn Eskes heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in deze techniek en de toepassing van gemeten spiersignalen binnen biomechanische modellen van het gezicht. Hij zal de inhoud van zijn proefschrift presenteren en verdedigen op woensdag 13 december 2017, alwaar hij promoveert aan de Universiteit Twente.