Nieuw meetinstrument beschikbaar, de Communicatieve Participatie Item Bank 10 item versie


Spraakproblemen komen voor bij uiteenlopende aandoeningen waaronder de effecten van een behandeling voor hoofdhalskanker. De impact hiervan op het dagelijks functioneren in situaties waarbij men met elkaar spreekt wordt ook wel communicatieve participatie genoemd. In de Verenigde Staten is een vragenlijst ontwikkeld, de Communicative Participation Item Bank (CPIB) – short form om deze impact meetbaar te maken.

 Tot voor kort was de CPIB short form enkel in het Engels beschikbaar. Nu is deze vragenlijst door een groep Vlaamse en Nederlandse onderzoekers geschikt gemaakt voor het Nederlands. Binnen een wetenschappelijke studie is de vragenlijst vertaald en is de vragenlijst gevalideerd, dit betekent dat het duidelijk is wat de vragenlijst daadwerkelijk meet. Het volledige artikel van deze studie is te lezen via deze link. Tijdens de studie is de Nederlandse CPIB short form afgenomen samen met al bestaande vragenlijsten en zijn spraakopnames gemaakt. Twee weken later vulden deelnemers nogmaals de Nederlandse CPIB short form in. Er hebben 122 deelnemers meegedaan aan de studie, 51 van hen hadden dysartrie als gevolg van een neurologische stoornis, 48 spraakproblemen als gevolg van hoofdhalskanker en 23 gezonde sprekers. Na analyses blijkt dat de Nederlandse CPIB short form een hoge interne consistentie laat zien en een goede validiteit. Dit maakt dat deze nieuwe vragenlijst een valide en betrouwbare tool is die in de klinische praktijk en voor onderzoek ingezet kan worden.

Binnen onderzoeksprojecten kan met deze nieuwe vragenlijst de impact van spraakproblemen gemeten worden op communicatieve participatie. Voor het klinisch werk als logopedist is het een vragenlijst die snel en makkelijk kan worden afgenomen en binnen de diagnostiek en behandeling als gesprekstool kan functioneren. De vragen nodigen uit tot gesprekken over communicatieve participatie en het gericht opstellen van doelen voor de logopedische behandeling.

Gegevens publicatie: Klaske E. van Sluis, Ellen Passchier, Rob J.J.H. van Son, Lisette van der Molen, Martijn Stuiver, Michiel W.M. van den Brekel, Leen Van den Steen, Johanna G. Kalf & Gwen van Nuffelen (2022), International Journal Of Language & Communication Disorders . ‘Dutch translation and validation of the Communicative Participation Item Bank (CPIB)-short form’, DOI: 10.1111/1460-6984.12775.

 

Maak online een afspraak

Voor zowel nieuwe patienten en Second Opinions

Let op: Om een afspraak te kunnen maken, is een verwijsbrief van uw huisarts benodigd.