Michiel van den Brekel

Sinds 2000 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met kanker in het hoofd-halsgebied: tumoren uitgaande van de slijmvliezen in mond, neus en keelholte, speekselkliertumoren, huid- en schildkliertumoren. Binnen de afdeling streven wij naar topkwaliteit patiëntenzorg gericht op het genezen met behoud van zoveel mogelijk kwaliteit van leven.

Naast de behandeling van patiënten houd ik mij bezig met klinisch en translationeel onderzoek. Ook onderzoek op het gebied van revalidatie en kwaliteit van leven heeft mijn aandacht. Verder leiden wij arts-assistenten op om KNO-arts of kaakchirurg te worden en fellows om hoofd-halschirurg te worden.

In het AMC volgde ik mijn opleiding tot KNO-arts. Na een opleiding tot hoofd-halschirurg en oncoloog in VU medisch centrum, kreeg ik de kans om in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) te gaan werken. Sinds maart 2021 ben ik benoemd als hoogleraar Keel-, Neus-en  Oorheelkunde met als leerstoel oncologisch translationeel onderzoek.

Het is mijn doel de individuele patiënt zo goed mogelijk te behandelen. De behandelingskeuzes, de kansen voor de toekomst, maar ook de kwaliteit van leven vind ik belangrijke gespreksonderwerpen. Samen met het NKI verrichten we hier fundamenteel oncologisch onderzoek. Zo hopen we nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen die de prognose en de kwaliteit van leven van onze patiënten nog verder verbeteren.

Klik hier om een korte film te zien over mijn researchwerk in het laboratorium.

Klik hier of op het plaatje om naar de website van de Zuur onderzoeksgroep te gaan

Dokter Peter JFM Lohuis is KNO-arts en gespecialiseerd in de cosmetische en reconstructieve chirurgie van de neus. Hij volgde de opleiding geneeskunde en vervolgens de opleiding KNO-heelkunde en Hoofd-/Halschirurgie gekoppeld aan een promotieonderzoek in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Dokter Lohuis is werkzaam op de vestiging Bey by Bergman Clinics vestiging in Hilversum.

Na zijn promotieonderzoek doorliep dr Lohuis vervolgopleidingen in de plastische en reconstructieve aangezichtschirurgie (Academisch Medisch Centrum Amsterdam, 2000), de oncologische hoofd-halschirurgie (Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam, 2001-2002) en de reconstructieve oncologische hoofd-halschirurgie (Universitair Ziekenhuis Gent, 2003).

Dokter Lohuis behaalde in 2001 het Amerikaanse examen van The American Board of Facial Plastic Reconstructive Surgery (Washington) en publiceerde in 2006 het naslagwerk ‘Facial Plastic Reconstructive Surgery’. In 2016 publiceerde hij ook het boek ‘Advanced Caucasian and Mediterranean Rhinoplasty’. Over dit onderwerp fungeert hij jaarlijks als ‘invited speaker’ op meerdere internationale congressen.

Dr Lohuis heeft als aandachtsgebieden binnen de KNO-Heelkunde:

  • Functionele en esthetische neuschirurgie.
  • Plastische en reconstructieve aangezichtschirurgie.
  • Reconstructieve oncologische Hoofd-Halschirurgie.
  • Huidtumoren en reconstructies bij aandoeningen van de nervus facialis.

Naast zijn werkzaamheden bij Bey by Bergman Clinics is dokter Lohuis sinds 2003 als oncologisch hoofd-halschirurg verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Van 2006-2018 was hij ook werkzaam binnen de maatschap KNO/Hoofd-halschirurgie in het Diakonessenhuis te Utrecht.

Dokter Lohuis is lid van de Nederlandse Vereniging voor KNO-heelkunde en Hoofd-halschirurgie en de European Academy of Facial Plastic Surgery (EAFPS). Dokter Lohuis was secretaris van de Nederlandse Werkgroep voor Plastische Aangezichtschirurgie, Fellow of the American Head and Neck Society, redactielid voor het Nederlands Tijdschrift voor KNO-heelkunde, Advisor of the Board of the European Academy of Facial Plastic Surgery (EAFPS) en Delegate of the EAFPS in the International Federation of Facial Plastic Surgery Societies (IFFPSS). Hij won diverse awards binnen zijn vakgebied en is auteur van meer dan 120 medische artikelen en boekhoofdstukken.

Sinds 2018 werk ik als hoofd-hals chirurg in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik ben tot Keel-Neus-Oorarts opgeleid in het Radboud UMC in Nijmegen. Aansluitend heb ik mij gespecialiseerd in de hoofd hals chirurgie in het Antoni van Leeuwenhoek en in het Chris O’Brien Lifehouse in Sydney (Australië).

Het Antoni van Leeuwenhoek is een uniek ziekenhuis omdat specialisten met verschillende achtergronden heel laagdrempelig en open met elkaar samenwerken. Dit geldt zowel voor de dagelijkse patiëntenzorg als voor onderzoek. Hierdoor kunnen wij patiënten de meest innovatieve zorg bieden.

Binnen de hoofd-hals chirurgie heb ik specifieke belangstelling voor de behandeling en revalidatie van strottenhoofdkanker en reconstructieve chirurgie bij grote operaties.

Sinds 2003 werk ik als hoofd-halschirurg in het Antoni van Leeuwenhoek. Met een team van specialisten, waaronder hoofd-halschirurgen, radiotherapeuten en oncologen, kijken we wat de beste behandeling is voor hoofd-halskanker. Vervolgens bespreken we met de patiënt hoe deze behandeling ingezet kan worden om de ziekte zo effectief mogelijk te bestrijden. Tijdens de nazorg proberen wij veel aandacht te geven aan de bij-effecten van de behandeling en aan revalidatie. Hierbij streven wij zoveel als mogelijk naar terugkeer van een niveau van functioneren zoals dat voor de behandeling was.

Ik heb mijn opleiding tot KNO-arts gevolgd aan de Universiteit van Istanbul. Mijn opleiding tot hoofd-halschirurg vond plaats bij het Jackson Memorial Hospital (University of Miami).

Sinds 2008 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) op de afdeling Hoofd-halsoncologie en -chirurgie. Ik combineer daar klinische taken met onderzoek naar fotodynamische therapie en andere behandelmethoden met behulp van licht.

Na mijn opleiding tot KNO-arts in Leiden heb ik in het Antoni van Leeuwenhoek het fellowship hoofd-halsoncologie en -chirurgie gedaan. Sinds 2008 ben ik staflid bij de vakgroep Hoofd-halsoncologie en -chirurgie.

Ons doel is om vanuit multidisciplinair verband optimale zorg te bieden aan patiënten met kanker in het hoofd-halsgebied. Dit willen wij bereiken door het toepassen van de nieuwste medische technieken en de implementatie van (eigen) onderzoeksresultaten.

Mijn persoonlijke interesse gaat uit naar de chirurgische behandeling van (non) melanoma in het hoofd-halsgebied, schildwachtklierprocedures en de (laser)behandeling van kleine larynxcarcinomen.

Sinds april 2016 ben ik werkzaam als hoofd-hals chirurg in het Antoni van Leeuwenhoek. Na mijn opleiding tot algemeen Keel-Neus-Oorarts in het Radboud UMC te Nijmegen heb ik mij gespecialiseerd in de hoofd-hals chirurgie in het Erasmus MC te Rotterdam. Het werken in het Antoni van Leeuwenhoek kenmerkt zich door korte lijnen, gemotiveerde kundige collegae en een ja-mentaliteit. We proberen het uiterste mogelijk te maken voor de patiënt en zijn naasten. Binnen mijn vakgebied heb ik specifieke belangstelling voor de behandeling van: (neus)bijholten tumoren, laserprocedures in de mond- en keelholte, huidtumoren en de zorg voor patiënten, die niet meer  kunnen genezen. Binnen ons behandelteam is er specifieke kennis op het gebied van herstel na de behandeling. Het hoofd-hals team vindt het zeer belangrijk dat u, als patiënt, na de behandeling het leven weer zo goed mogelijk kan oppakken.

Maak online een afspraak

Voor zowel nieuwe patienten en Second Opinions

Let op: Om een afspraak te kunnen maken, is een verwijsbrief van uw huisarts benodigd.