Zoals bekend zijn de wachttijden voor patiënten een grote zorg binnen de oncologische zorg. In het AVL doen we ons uiterste best om de wachttijden zo beperkt mogelijk te houden. Dit doen we door de operatiefaciliteiten zo efficiënt mogelijk te gebruiken, de wachttijden voor een eerste polibezoek tot maximaal 4 werkdagen te beperken en de wachttijden voor de aanvang van een behandeling zo kort mogelijk te houden (4 weken). Ook opereren wij regelmatig in andere ziekenhuizen, zoals in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (locatie West) en het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Tijdens uw eerste polibezoek heeft u een gesprek met de hoofd-halschirurg en zijn assistent. Deze zal uw ziektegeschiedenis en huidige klachten in kaart brengen. Ook vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Daaruit komen globale bevindingen voort, die meestal om nader diagnostisch onderzoek vragen.

Na dit eerste bezoek wordt besloten of u in aanmerking komt voor het sneldiagnostiektraject. Dit houdt in dat vervolgonderzoeken, zoals MRI of PET CT, binnen 10 werkdagen na het eerste bezoek worden ingepland. Ook kunnen afspraken met andere specialisten, paramedici en verpleegkundige worden gepland en, indien nodig, wordt een onderzoek onder narcose verricht.

We proberen de vervolgafspraken en onderzoeken zo efficiënt mogelijk in te plannen, maar helaas kan het voorkomen dat u meerdere dagen achtereen afspraken heeft. Wij adviseren u om u tijdens deze intensieve dagen te laten vergezellen door een familielid of goede vriend(in). In korte tijd komen veel ervaringen, indrukken en informatie op u af. Degene die u vergezelt, kan helpen alle informatie te verwerken en eventueel vragen te stellen.

Als alle onderzoeken zijn verricht, worden alle behandelingsmogelijkheden in een multidisciplinair overleg besproken. Uw arts zal de uitslagen en het behandelvoorstel met u bespreken, waarna, uiteraard in nauw overleg met u als patiënt, wordt besloten welke behandeling in gang gezet wordt.

Maak online een afspraak

Voor zowel nieuwe patienten en Second Opinions

Let op: Om een afspraak te kunnen maken, is een verwijsbrief van uw huisarts benodigd.

    Content for `one`
    Content for `two`
    Content for `three`