Mondholtekanker

Mondkanker oorzaken en symptomen

Over mondholtekanker (mondkanker)

Kanker in de mondholte is een weinig voorkomende ziekte. Om deze reden wordt de behandeling uitgevoerd in slechts enkele gespecialiseerde centra, waaronder het Antoni van Leeuwenhoek. Per jaar wordt in Nederland bij ongeveer 700 mensen mondkanker geconstateerd. Deze vorm van kanker komt vaker voor bij mannen dan vrouwen en meestal boven de 50 jaar.

Mondkanker komt voor in de lippen, tong, bodem van de mond, het wangslijmvlies, het tandvlies of gehemelte. Vrijwel alle tumoren in de mond ontstaan in de buitenste cellaag, het slijmvlies. Deze tumoren worden plaveiselcelcarcinomen genoemd. Mondkanker kan dus onderverdeeld worden in:

 • tongkanker
 • tandvleeskanker
 • lipkanker
 • mondbodemkanker
 • wangkanker
 • kanker van het harde gehemelte
Mondkanker - Hoofdhalskanker.info
Slijmvlieskanker van de tongrand rechts

Oorzaken van mondholtekanker

Factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan, zijn: roken en alcoholgebruik.  Het risico op mondkanker hangt nauw samen met rookgewoontes en alcoholgebruik. Het is ook belangrijk om te weten of mondkanker in de familie voorkomt. Hoewel kanker meestal niet erfelijk is, is de kans op het ontwikkelen van een tumor in de mondholte groter bij mensen bij wie andere familieleden bekend zijn met een gelijkaardige tumor dan wel slokdarm- of longkanker. Voor familieleden van deze patiënten is het dus van extra groot belang niet te roken en niet overmatig alcohol te gebruiken.

Symptomen van mondkanker

De symptomen van mondkanker hangen in sterke mate af van de plaats en lokalisatie. Zo zal lipkanker vrijwel altijd in een vroeg stadium ontdekt worden terwijl een tumor achter op de tong of boven de slokdarmingang vaak pas worden ontdekt wanneer er ernstige slikklachten optreden of zwellingen in de hals door klieruitzaaiingen. Verschijnselen die een grondig onderzoek noodzakelijk maken zijn een:

 • Niet-genezende zweer of wond
 • Slecht ruikende adem
 • Keelpijn of het gevoel van een brok in de keel wanneer dit niet overgaat
 • Uitstralende pijn vanuit de keel naar het oor, een slecht zittende prothese of loszittende tanden en een zwelling in de hals dienen eveneens onderzocht te worden.
 • Moeite met slikken, pijn bij het slikken, een verminderde beweeglijkheid van de tong of de mondopening en gewichtverlies zijn ook tekenen die kunnen wijzen op een tumor achter in de keel.

Bij verdenking op een tumor in de mond dient een onderzoek door een KNO-arts of hoofd-halschirurg of kaakchirurg plaats te vinden. Wanneer deze een kwaadaardige tumor ontdekt zal hij/zij u meestal doorsturen naar een centrum waar hoofd-halstumoren worden behandeld. Frequent zal het nodig zijn aanvullende onderzoeken te verrichten, zoals longfoto’s, bloedonderzoek, een CT scan of MRI scan van de tumor en een onderzoek onder narcose.

Veelgestelde vragen over mondholtekanker

 • Hoe kan ik mondholtekanker herkennen?

  Wanneer u mondkanker heeft, kunt u last hebben van een zweertje dat niet geneest, pijn die soms uitstraalt naar de oren en slikklachten die leiden tot gewichtsverlies. Ook kunnen zwellingen in de mondholte ontstaan.

 • Bij wie komt mondholtekanker voor?

  Per jaar wordt in Nederland bij ongeveer 700 mensen mondkanker geconstateerd. Deze vorm van kanker komt vaker voor bij mannen dan vrouwen en meestal boven de 50 jaar.

Behandelingen bij mondholtekanker

De volgende behandelingen worden onder andere toegepast bij mondholtekanker:

Strottenhoofdkanker oorzaken en symptomen

Over strottenhoofd tumor

Het strottenhoofd bevindt zich hoog in de hals en verbindt de keelholte met de ademweg. Strottenhoofdkanker is een vorm van slijmvlieskanker van het strottenhoofd. Deze vorm van kanker kan op meerdere plekken in het strottenhoofd ontstaan. Meestal op de stembanden zelf maar soms ook daarboven (strottenklepje) of onder de stembanden.

 • Het strottenhoofd houdt de luchtweg open bij ademen
 • Tijdens eten en drinken sluit het strottenhoofd de luchtweg af zodat je je niet verslikt
 • De stembanden zijn onderdeel van het strottenhoofd. Door de stembanden de laten trillen ontstaat spraak.

Over stembandkanker

Stembandkanker is een vorm van kanker die zich ontwikkelt in het slijmvlies van de larynx, ofwel het strottenhoofd. De larynx bevindt zich in de keel en bevat de stembanden, die een cruciale rol spelen bij spraak en ademhaling. Stembandkanker kan leiden tot symptomen zoals heesheid, moeite met slikken, pijn in de keel en veranderingen in de stem. De behandeling van stembandkanker kan chirurgische ingrepen, bestraling en/of chemotherapie omvatten, afhankelijk van het stadium en de ernst van de ziekte. Het is belangrijk om deze vorm van kanker vroegtijdig te diagnosticeren en behandelen, omdat dit de kansen op genezing kan verbeteren.

Oorzaken van strottenhoofdkanker

Roken en of alcohol geven een verhoogd risico op het ontwikkelen van strottenhoofd tumor. Kanker van het strottenhoofd is niet erfelijk, hoewel het in sommige families meer voorkomt.

Symptomen strottenhoofd tumor

De symptomen voor strottenhoofd tumor zijn verschillend. Wanneer u kanker van het strottenhoofd heeft, kunt u last krijgen van aanhoudende heesheid, benauwdheid en in een later stadium pijn die kan uitstralen naar de oren. Als u kanker vanuit het strottenklepje heeft, kunt u klachten krijgen met slikken, benauwdheid en pijn, eventueel uitstralend naar de oren.

Hoe herken je strottenhoofdkanker?

 • Langer bestaande heesheid
 • Slecht ruikende adem
 • Keelpijn of het gevoel van een brok in de keel wanneer dit niet overgaat
 • Langer bestaande oorpijn

Veelgestelde vragen over strottenhoofdkanker

 • Hoe kan ik mondholtekanker herkennen?

  Wanneer u mondkanker heeft, kunt u last hebben van een zweertje dat niet geneest, pijn die soms uitstraalt naar de oren en slikklachten die leiden tot gewichtsverlies. Ook kunnen zwellingen in de mondholte ontstaan.

 • Bij wie komt mondholtekanker voor?

  Per jaar wordt in Nederland bij ongeveer 700 mensen mondkanker geconstateerd. Deze vorm van kanker komt vaker voor bij mannen dan vrouwen en meestal boven de 50 jaar.

Behandelingen bij strottenhoofdkanker

De volgende behandelingen worden onder andere toegepast bij strottenhoofdkanker:

Keelkanker symptomen en oorzaken

Over keelkanker

Keelkanker komt voor in de keelholte die loopt vanaf de neuskeelholte (nasofarynx) bovenaan, via de keelholte (orofarynx), naar de overgang van de keel en de slokdarm (hypofarynx). Vrijwel alle tumoren in de keel ontstaan in de buitenste cellaag, het slijmvlies. Deze tumoren worden plaveiselcelcarcinomen genoemd. Wanneer u keelkanker heeft, kunt u last hebben van een zweertje in de keel dat niet geneest, pijn die soms uitstraalt naar de oren en slikklachten die leiden tot gewichtsverlies. Ook kunnen zwellingen in de hals of keelholte ontstaan. Lees meer over de symptomen en de meest gebruikte onderzoeken en behandelvormen bij keelkanker.

Keelkanker - Hoofdhalskanker.info

In het geel is de keelholte – orofarynx gemarkeerd

Oorzaken van keelkanker

Factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan, zijn: roken, alcoholgebruik, het Humaan Papillomavirus (HPV bij orofarynxcarcinoom) en het Epstein Barr virus (EBV bij nasofarynxcarcinoom). Het risico voor mondholtekanker en keelkanker hangt nauw samen met rookgewoontes en alcoholgebruik. Bij bepaalde type tumoren spelen ook virale infecties een rol, zoals het HPV virus (het papilloma virus dat ook bij baarmoederhalskanker een rol speelt). Het is ook belangrijk om te weten of keelkanker in de familie voorkomt. Hoewel kanker meestal niet erfelijk is, is de kans op het ontwikkelen van een tumor in de keelholte groter bij mensen bij wie andere familieleden bekend zijn met een gelijkaardige tumor dan wel slokdarm- of longkanker. Voor familieleden van deze patiënten is het dus van extra groot belang niet te roken en niet overmatig alcohol te gebruiken.

Symptomen keelkanker

De verschijnselen van een tumor in mond-/keelholte hangen in sterke mate af van de plaats en localisatie. Zo zal lipkanker vrijwel altijd in een vroeg stadium ontdekt worden terwijl een tumor achter op de tong of boven de slokdarmingang vaak pas worden ontdekt wanneer er ernstige slikklachten optreden of zwellingen in de hals door klieruitzaaiingen. Symptomen van keelkanker en mondkanker die een grondig onderzoek noodzakelijk maken zijn een:

 • Niet-genezende zweer of wond
 • Slecht ruikende adem
 • Keelpijn of het gevoel van een brok in de keel wanneer dit niet overgaat
 • Uitstralende pijn vanuit de keel naar het oor, een slecht zittende prothese of loszittende tanden en een zwelling in de hals dienen eveneens onderzocht te worden.
 • Moeite met slikken, pijn bij het slikken, een verminderde beweeglijkheid van de tong of de mondopening en gewichtverlies zijn ook tekenen die kunnen wijzen op een tumor achter in de keel.

Bij verdenking op een tumor in de mond of keel dient een onderzoek door een KNO-arts of hoofd-halschirurg of kaakchirurg plaats te vinden. Wanneer deze een kwaadaardige tumor ontdekt zal hij/zij u meestal doorsturen naar een centrum waar hoofd-halstumoren worden behandeld. Frequent zal het nodig zijn aanvullende onderzoeken te verrichten, zoals longfoto’s, bloedonderzoek, een CT scan of MRI scan van de tumor en een onderzoek onder narcose.

Veelgestelde vragen over keelkanker

 

Wat is HPV?

 • HPV is het humaan papillomavirus en speelt bij sommige patiënten een rol bij het ontstaan van keelkanker. De kans op genezing is ook beter als de oorzaak van de keelkanker HPV is. HPV keelkanker symptomen zijn keelpijn, slikproblemen of pijn op de borst bij het slikken.

Behandelingen bij keelkanker

De volgende behandelingen worden onder andere toegepast bij keelkanker:

De behandeling van keelkanker in het AVL

Wanneer de tumor klein is, kan deze vrij gemakkelijk operatief worden verwijderd via de mond zonder dat dit een ernstige handicap veroorzaakt. De plaats waar de tumor heeft gezeten wordt meestal gehecht of met een stukje huid van het been gesloten. Soms moeten tijdens de operatie ook enkele tanden of kiezen getrokken worden of een stukje bot verwijderd. Bij zeer oppervlakkige tumoren wordt ook wel gekozen voor een laser- of PDT -(fotodynamische therapie) behandeling. Wanneer een kleine tumor moeilijk bereikbaar is via de mondopening wordt frequent gekozen voor bestraling. Wanneer er uitzaaiingen in de hals aanwezig zijn, of wanneer de kans hierop groot is, worden ook de halsklieren geopereerd of bestraald (zie halsklierdissectie). Afhankelijk van de uitslag van het weefselonderzoek zal bepaald worden of de patiënt na de operatie nog moet worden bestraald.

 

 

 

Bij speekselklierkanker kunnen speekselkliertumoren ontstaan vanuit verschillende klieren en hoeven niet altijd kwaadaardig te zijn. Meestal zijn tumoren in de speekselklieren goedaardig.

Huidkanker

Huidkanker is één van de meest voorkomende vormen van kanker: ongeveer één op de zes Nederlanders krijgt een vorm van huidkanker. Ons team zet zich iedere dag voor de volle 100% in om patiënten de meest optimale behandeling te geven met de hoogste kwaliteit van leven.

Persoonlijke aandacht en een warme, professionele betrokkenheid zijn belangrijke waarden. Uniek is het feit dat onderzoek en zorg onder één dak zijn ondergebracht. Hierdoor vinden onze diagnostiek en behandeling plaats volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten en kunnen wij meer aanbieden dan reguliere ziekenhuizen.

Lees meer over de verschillende vormen van huidkanker:

Kwaadaardige speekselkliertumoren

Bij speekselklierkanker kunnen speekselkliertumoren ontstaan vanuit verschillende klieren en hoeven niet altijd kwaadaardig te zijn.
Hieronder wordt per klier aangegeven welk percentage kwaadaardig wordt bevonden:

 • Oorspeekselklier: 20% kwaadaardig
 • Onderkaakspeekselklier: 50% kwaadaardig
 • Tongspeekselklier: 70% kwaadaardig
 • Kleine speekselkliertjes in de mond-, neus- en keelholte: 80% kwaadaardig


Op deze pagina leest u meer over de symptomen en de meest gebruikte onderzoeken en behandelvormen bij kwaadaardige speekselklierkanker. Op deze pagina vindt u meer informatie over Goedaardige Speekselkliertumoren.

Oorzaken van kwaadaardige speekselklierkanker

Speekselklierkanker komt evenveel voor bij mannen als bij vrouwen, meestal boven de 40 jaar. Het is onbekend welke factoren van invloed zijn. Ook kunnen uitzaaiingen van huidkanker in de speekselklier aanwezig zijn. 

Symptomen van kwaadaardige speekselklierkanker

Wanneer u speekselklierkanker heeft, kunt u last krijgen van pijn, uitval van de aangezichtszenuw en zwellingen in wang, voor en onder het oor of onder de kaak. Bij uitzaaiingen kunt u ook zwellingen in de hals krijgen. Bij een kwaadaardige zwelling komt pijn en uitval van de aangezichtszenuw meer voor.

Veelgestelde vragen over kwaadaardige speekselklierkanker

 • Hoe kan ik mondholtekanker herkennen?

  Wanneer u mondkanker heeft, kunt u last hebben van een zweertje dat niet geneest, pijn die soms uitstraalt naar de oren en slikklachten die leiden tot gewichtsverlies. Ook kunnen zwellingen in de mondholte ontstaan.

 • Bij wie komt mondholtekanker voor?

  Per jaar wordt in Nederland bij ongeveer 700 mensen mondkanker geconstateerd. Deze vorm van kanker komt vaker voor bij mannen dan vrouwen en meestal boven de 50 jaar.

Behandelingen bij kwaadaardige speekselkliertumoren

De volgende behandelingen worden onder andere toegepast bij kwaadaardige speekselkliertumoren:

De behandeling van kwaadaardige speekselkliertumoren in het AVL

Welke behandeling u precies krijgt, hangt af van het type tumor. Ook uw verdere gezondheid en conditie zijn van belang. U hoort vooraf precies wat er gaat gebeuren en er is alle tijd om uw vragen te stellen. Uw behandeling zal bestaan uit één of meer van bovenstaande behandelingen.

Over goedaardige speekselkliertumoren

Meestal zijn tumoren in de speekselklieren goedaardig. Dit geldt voor ongeveer 2 van de 3 tumoren die ontdekt worden. Op deze pagina vindt u meer informatie over kwaadaardige speekselkliertumoren.

Oorzaken van een goedaardige speekselkliertumor

Een duidelijke oorzaak voor goedaardige tumoren in de speekselklieren is onbekend. Wel is er een associatie met roken en het ontwikkelen van een bepaald type goedaardige speekselkliertumor; de zogeheten Warthin tumor.

Symptomen van een goedaardige speekselkliertumor zoals de Warthin tumor.

Een zwelling in de speekselklier die goedaardig is groeit vaak langzaam, is pijnloos en geeft geen zenuwuitval. Soms kan de zwelling er al jaren zitten. Vaak zijn deze knobbeltjes goed te voelen met de vingers en ook beweeglijk.

Veelgestelde vragen over goedaardige speekselkliertumoren

 • Hoe kan ik mondholtekanker herkennen?

  Wanneer u mondkanker heeft, kunt u last hebben van een zweertje dat niet geneest, pijn die soms uitstraalt naar de oren en slikklachten die leiden tot gewichtsverlies. Ook kunnen zwellingen in de mondholte ontstaan.

 • Bij wie komt mondholtekanker voor?

  Per jaar wordt in Nederland bij ongeveer 700 mensen mondkanker geconstateerd. Deze vorm van kanker komt vaker voor bij mannen dan vrouwen en meestal boven de 50 jaar.

Behandelingen bij een goedaardige speekselkliertumor

De volgende behandelingen worden onder andere toegepast bij goedaardige speekselkliertumoren:

De behandeling van een goedaardige speekselkliertumor in het AVL

Meestal worden een goedaardige speekselkliertumor door middel van een operatie onder narcose verwijderd. Na 1 dag opname kunt u meestal weer naar huis. 

Neuskanker en neusbijholtekanker oorzaken en symptomen

Over neus(bij)holtekanker

Er zijn meerdere vormen van neus(bij)holte- en bovenkaakkanker waarvan plaveiselcelkanker en adenocarcinoom het meest voorkomen. Plaveiselcelkanker ontstaat vanuit het slijmvlies van de neusholte, neusbijholte of het harde verhemelte. Het adenocarcinoom gaat uit van de slijmklieren van de neusbijholte.

Oorzaken van neus(bij)holtekanker

Neus(bij)holte- en bovenkaakkanker komt vaker voor bij mannen en voornamelijk boven de 50 jaar. Mensen die werken in de hout- en leerindustrie hebben een verhoogd risico op een adenotumor.

Van het plaveiselceltumor is onbekend wat de oorzaken zijn, mogelijk is roken van invloed.

Symptomen van neus(bij)holtekanker

Wanneer u neus(bij)holte- of bovenkaakkanker heeft, kunt u last krijgen van:

 • neusbloedingen
 • verstopte neus
 • tranende ogen
 • gevoelloosheid in het gezicht
 • dubbel beeld
 • vocht achter het trommelvlies
 • algehele pijn

Soms groeit de tumor door in de wang.

Behandelingen van neus(bij)holtekanker

Schildklierkanker oorzaken en symptomen

Over schildklierkanker

Schildklierkanker is een zeldzame aandoening. In Nederland krijgen per jaar ongeveer 700 mensen een vorm van schildklierkanker. Er zijn vier belangrijke vormen van schildklierkanker: papillair, folliculair, anaplastisch en medullair. Papillaire en folliculaire schildklierkanker (80-90% van alle schildklierkankers) zijn zeer succesvol te behandelen.

Oorzaken van schildklierkanker

De oorzaak van schildklierkanker is niet bekend. Er zijn wel risicofactoren bekend. Bestraling van de hals, met name bij jonge mensen, geeft een verhoogd risico op schildklierkanker.

Symptomen van schildklierkanker

Schildklierkanker kenmerkt zich door:

 • een zwelling in de hals die meebeweegt met slikken;
 • heesheid;
 • moeite met slikken;
 • u voelt een gezwel in uw hals, soms is deze pijnlijk.

Behandeling van schildklierkanker

Welke behandeling u precies krijgt, hangt af van het type tumor. Ook uw verdere gezondheid en conditie zijn van belang. U hoort vooraf precies wat er gaat gebeuren en er is alle tijd om uw vragen te stellen. Uw behandeling zal bestaan uit één of meer van onderstaande behandelingen:

Merkelcelcarcinoom oorzaken en symptomen

Over merkelcelcarcinoom

Merkelcelcarcinoom of merkelcelkanker is een zeldzame huidtumor die soms snel kan groeien. Het komt in Nederland ongeveer 120 tot 150 keer per jaar voor. Vooral bij mensen met een lichte huid, mensen boven de 70 jaar, en wat vaker bij mannen. Het AVL is een erkend expertisecentrum voor de behandeling van merkelcelkanker.

Oorzaken van merkelcelcarcinoom

Blootstelling aan zonlicht is waarschijnlijk een van de oorzaken van deze tumor. Ook bij mensen met een verminderde afweer komt het vaker voor. Mogelijk is er tevens een virus dat een rol speelt.

Symptomen van merkelcelcarcinoom

Wanneer u merkelcelkanker heeft, ontstaat er een niet-pijnlijke rode of roodpaarse, glanzende ronde tumor op de huid of soms op de slijmvliezen. Merkelcelkanker komt overal op het lichaam voor, maar meestal op het hoofd en in de hals. De tumor kan uitzaaien naar de lymfeklieren en de bloedbaan. Ook treedt soms een lokale terugkeer van de tumor op.

Veelgestelde vragen over merkelcelcarcinoom

 • Hoe kan ik mondholtekanker herkennen?

  Wanneer u mondkanker heeft, kunt u last hebben van een zweertje dat niet geneest, pijn die soms uitstraalt naar de oren en slikklachten die leiden tot gewichtsverlies. Ook kunnen zwellingen in de mondholte ontstaan.

 • Bij wie komt mondholtekanker voor?

  Per jaar wordt in Nederland bij ongeveer 700 mensen mondkanker geconstateerd. Deze vorm van kanker komt vaker voor bij mannen dan vrouwen en meestal boven de 50 jaar.

Behandelingen bij merkelcelcarcinoom

De volgende behandelingen worden onder andere toegepast bij merkelcelcarcinoom:

De behandeling van merkelcelcarcinoom in het AVL

Wanneer u merkelcelkanker heeft, ontstaat er een niet-pijnlijke rode of roodpaarse, glanzende ronde tumor op de huid of soms op de slijmvliezen. Merkelcelkanker komt overal op het lichaam voor, maar meestal op het hoofd en in de hals. De tumor kan uitzaaien naar de lymfeklieren en de bloedbaan. Ook treedt soms een lokale terugkeer van de tumor op.

Blootstelling aan zonlicht is waarschijnlijk een van de oorzaken van deze tumor. Ook bij mensen met een verminderde afweer komt het vaker voor. Mogelijk is er tevens een virus dat een rol speelt.

Maak online een afspraak

Voor zowel nieuwe patienten en Second Opinions

Let op: Om een afspraak te kunnen maken, is een verwijsbrief van uw huisarts benodigd.